Gå til sidens hovedinnhold

Lover å ligge unna pengene til Loppa og Kvænangen

Artikkelen er over 5 år gammel

– De får også 15 millioner hver ved sammenslåing, sier Alta-ordfører Monica Nielsen.

Tirsdag behandles saken om kommunesammenslåing i kommunestyret i Alta. Ordfører Monica Nielsen sier kommunen har inntatt en raus rolle i forholde til de to mindre partnerne Kvænangen og Loppa.

Får beholde pengene

I intensjonsavtalen går det frem at man vil lage kommunedelsutvalg i både Loppa og Kvænangen, og at disse skal få disponere eventuelle fond kommunen har i dag.

– Det kommer ingen å henter pengene til Alta. I tillegg får sammenslåtte kommuner 35 millioner til å dekke engangskonstnader, og 20 millioner i reformstøtte. Når kostnadene med å etablere den nye kommunen er dekket, vil det som gjenstår tilfalle Loppa og Kvænangen, sier Nielsen.

Hun anslår det til å kunne bli cirka 15 millioner til hver av kommunene, som kan brukes til gode tiltak.

– De kan få gjennomført en del ting de har hatt lyst til lenge for de pengene, mener ordføreren.

– Ingen mister jobben

Hun er klar på at det fra Alta kommunes side er stor vilje til å få gjennomført sammenslåingen.

– Vi tar med oss at Loppa-ordføreren, som var imot sammenslåing nå sier klart ja. Vi ser også at for Altas del vil en sammenslåing bety muligheter til å styrke oss innen havbruk og fiskeri. Alta er i dag den 4. største kommunen innen oppdrett. Loppa har også mye oppdrett og sjørettet industri og omland som gjør det veldig attraktivt å se på. Det gjelder også Kvænangen. Det er en styrke for oss at vi kan utvikle havbruket sammen, sier Nielsen.

Hun trekker også frem flere hovedpunkter fra intensjonsavtalen, som går på at ingen skal miste jobben som følge av sammenslåingen, ingen skoler skal legges ned, og det skal ikke gjøres endringer innen pleie og omsorg.

– Sykehjemmene i Burfjord og Øksfjord skal bestå, sier Nielsen.

To samferdselsprosjekter

Samtidig har man gått inn for satsing på FV882 og veien over Kvænangsfjellet. Det skal også gjøres en mulighetsstudie for nye veialternativer i storkommunen.

– Den nye kommunen vil få 10,4 millioner kroner ekstra i året i 15 år. Det er jo slik at en del kommuner ikke kommer dårligere ut i år som følge av at man ikke slår seg sammen, men man har ingen garantier hvor hva som skjer videre, fastholder Alta-ordføreren.

Det har vært drøftet om den nye kommunen skal ligge i Finnmark eller Troms. Særlig Loppa har vært tydelig på at man ønsker å være en del av Finnmark.

– Det har både med økonomi og tilhørighet å gjøre. Når det gjelder navn på den nye kommunen, har Loppa også vært tydelig på at merkevaren Alta bør bevares, sier Nielsen.

Loppa vil ha lokalsykehus i Hammerfest

Mens Kvænangen har UNN som sitt lokalsykehus, har Loppa og Alta Hammerfest som sitt. Her sier Nielsen at Loppa har ønsket å fortsatt være tilknyttet Hammerfest. Man har ikke konkludert på dette punktet i intensjonsavtalen.

– Mange i Kvænangen bruker Alta som handelssenter, og det gir muligheter for dem også i forhold til Alta nærsykehus. Hvordan det blir i praksis, må vi komme tilbake til, men det har også noe med om vi er i Finnmark eller Troms, sier Nielsen.

Hun ser på det som en styrke for kommunene å bli slått sammen.

– Vi har sammen større muligheter for verdiskapning, etablering av nye arbeidsplasser og utvikle gode tjenestetilbud. Det er særlig attraktivt innen havbruk, og utvikling av områdene. Vi vet også hva som kommer i Barentshavet, sier Monica Nielsen.

Kommentarer til denne saken