Lønnsgap tatt opp i fylkestinget: – Frustrerte ansatte søker seg bort

De ansattes bekymring for at det skjer en sakte nedbygging av administrasjonen i Vadsø, har spredt seg til enkelte politikere.