Lokalpolitiker veddet dyr sprit på at brøytingen blir en fiasko. Slik svarer kommunen

Tom Jøran Olsen, som er leder kommunalteknikk og beredskap i Porsanger kommune, mener brøyting i kommunal regi er gjennomførbart og praktisk mulig.