Ser at Per-Roger Vikten knaller løs på det som kalles «utviklingskvoter». Han er så å si sikker på hva som vil skje med dem i framtiden. Jeg venter med lengsel på den dagen da Vikten skal si «dette blir bra» eller «flott» om noe vedrørende fiskeripolitikken som kommer fra sentralt hold.

Les også

Jeg kan allerede i dag spå hva som vil skje om ideen om «utviklingskvoter» blir innført

Han setter betegnelsen «eliten» på de som har skjønt at framtiden for distriktene og fiskeriene er risikovillig kapital og kompetanse. Kompetansen må gjerne komme fra lokale, som via sin utdanning får kunnskap om fiskeforedling, marked og utvikling. Ikke ulikt det vi nå ser i Fiskerihovedstaden Båtsfjord.

Vikten, og alle de som er involvert i fisk og omsetning av fisk, må forholde seg til de til enhver tid eksisterende markeder, og levere produkter som markedene etterspør. Den kompetansen ligger ikke om bord i fiskebåten eller i egnebua. Den kompetansen ligger hos de som til enhver tid skal levere til markedet.

Vikten vender også tilbake til trålkonsesjonene og dens historie – det er historie. Løft blikket, se framover, rett ryggen og dropp offerrollen. Viktens aversjon mot EU/EØS er jo mer å regne som religion enn gangbar politikk. Tror ikke det ville blitt levelig i så mange småsamfunn med Viktens politikk. Dersom de ikke kun skulle leve av det som ble brakt over kai, ville det jo bli litt ensformig etter hvert.

Vi skriver 2022, børsen ligger der den ligger, råstoffet ligger der det ligger, et kreativt samarbeid fordres og ønskes.