Gå til sidens hovedinnhold

LO: – Vitner om en arroganse fra fiskeriministeren og flertallet i Stortinget som er ganske utrolig

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 7. mai behandlet Stortinget Stortingsmeldingen om «Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet næring». Forslagene i meldingen ble vedtatt med et knapt flertall – 45 mot 42 stemmer.

Samtidig som Næringskomiteen behandlet «kvotemeldingen» og Stortinget fattet de endelige vedtakene, så har Kontroll og konstitusjonskomiteen til behandling Riksrevisjonens undersøkelsen av kvotesystemet i kyst og havfiske.

Riksrevisjonens oppsummerer sine funn som følger:

«Endringene i kvotesystemet i perioden 2004–2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten. Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret ved at:

  • Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.
  • Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender.
  • Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.
  • Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt.
  • Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket.
  • Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere.
  • Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn.
  • Flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet.
  • Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvens utredet av departementet»

Det oppsiktsvekkens nå er at Stortingets næringskomite behandler Stortingsmeldingen før Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport. Men enda mer oppsiktsvekkende er det at fiskeriministeren sender en melding fra seg om et så viktig område i fiskeripolitikken, uten at Stortinget har gitt sitt syn på Riksrevisjonens rapport og at det blir tatt hensyn til i meldingen. Spesielt når departementet blir kritisert for å ikke konsekvens utrede flere av endringen som foreslås i kvotesystemet.

Dette vitner om en arroganse fra fiskeriministeren og flertallet i Stortinget som er ganske utrolig.

LO i Troms og Finnmark hadde med bakgrunn i dette forventet at stortingsflertallet hadde utsatt behandlingen av kvotemeldingen, og ventet til Kontroll og konstitusjonskomiteene hadde behandlet Riksrevisjonens rapport.

LO i Troms og Finnmark vil ha levende kystsamfunn der fiskeindustrien skaper aktivitet og arbeidsplasser.

Fiskeindustrien må derfor få industrielle rammevilkår som sikrer lønnsomhet slik at økt aktivitet og videreforedling kan styrke arbeidsplassene og dermed lokalsamfunnene.

For industrien og de landansatte handler det om tilgangen på råstoff, bearbeiding og forutsigbare arbeidsplasser. Det er viktig for LO i Troms og Finnmark at man igjennom fiskeripolitikken sørger for verdiskaping og videreforedling i Norge, og at det legges til rette for at industrien har tilgang på råstoff igjennom hele året. For å få til dette er det viktig ha en differensiert flåte som sørger for å få fisken på land i Norge.

LO i Troms og Finnmark er ikke sikker på at kvotemeldingen som ble vedtatt vil bidra til dette.

Kommentarer til denne saken