Hvorledes er det med stortingsrepresentanter som uttaler seg i en sak som de sannsynligvis ikke har nok kjennskap til?

Således var det med to sentrale stortingsrepresentanter fra Høyre og Venstre i Dagsnytt 18 på NRK nå 30.03.22.

Disse to stortingsrepresentanter syntes ikke å ha forståelse for livsviktige forhold her nord i landet.

Deres uttalelser syntes helt klart å være imot fiskere og sjøfolk for øvrig også i Barentshavet.

Hvilken kjennskap og viten disse to representanter har til en livsviktig fiskerinæring og beredskap med sikkerhetsrelaterte fakta til sjøs, er vel i stor grad tvilsomt.

I Dagsnytt 18-programmet syntes det som at de var villig til å se bort fra virkeligheten for oss her i nord, både når det gjelder de livsviktige fiskeriene og arbeidet med blant annet sikkerhet til sjøs og med berging av fiskekamerater og sjøfolk for øvrig.

Jeg er således glad for at vi ikke nå har Høyre og Venstre i regjeringskontorene, med all sin uvitenhet om livsviktige forhold for oss.

Da er jeg særdeles glad for at vi nå har en regjering og en statsminister som kan og forstår de livsviktige forhold også her oppe i nord.