Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har befart området de siste dagene, og har sammen med Multiconsult AS nå gjennomført innledende grunnundersøkelser rundt skredområdet.

Undersøkelsene viser at det er kvikkleire i bakken på sørvestsiden av skredområdet. På oversiden av skredet viser grunnundersøkelser fastere masser, skriver NVE i en pressemelding.

Det er utført kartlegging av sjøbunn med multistråleekkolodd. Skredkanten og områdene på land er kartlagt med drone.

Til sammen gir dette meget god oversikt over skredområdet, og danner sammen med grunnundersøkelsene og befaringen grunnlaget for de vurderingene som er gjort til nå.

– I løpet av de neste dagene skal vi gjennomføre flere grunnundersøkelser i området. Når resultatene foreligger, skal det jobbes videre med faglige vurderinger. NVE vil samarbeide med ekstern geoteknisk ekspertise i dette arbeidet. Vi må være trygge på at de faglige vurderingene er riktige. Vi ønsker også å finne årsaken til skredet, om det er mulig, sier regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth, i en pressemelding.

Ferdselsforbud

Det er fortsatt ferdselsforbud i området, og forbudet utvides til å gjelde ut juni i første omgang. Det gjelder også fra sjøsida.

– Grunnen til det er at det faktisk er forbundet med livsfare å bevege seg i området, sier politioverbetjent Svein Tore Nilsen ved Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Det vil bli satt opp sperringer i området og politiet forventer at de blir respektert.

– Det dreier seg også om å ha respekt for dem som har mista sitt der ute, sier Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) i den samme pressemeldingen.

– For oss er det viktig å få svar på hva som har skjedd og hvorfor, og vi ser frem til å få konklusjonene fra NVE.

Gult farenivå

NVE er kjent med at det er mye kvikkleire i Alta, og har kartlagt og sikret flere områder tidligere.

Det skal spesielle grunnforhold til for at det skal gå denne typen store skred. Vi regner det som lite sannsynlig at det vil skje andre steder i kommunen, skriver NVE i pressemeldingen.

De kan derimot ikke utelukke mindre jordskredhendelser.

– Jordskredvarslet er på gult nivå, som betyr at enkelte skred kan forekomme. Store snømengder og mye snøsmelting i det siste har ført til stor vannmetning i bakken, melder NVE.