Liv (82) var sju år gammel da hun så hjembyen brenne: – Det har satt sine spor. Slike ting glemmer man ikke

Liv Kjær forteller om hvordan hun opplevde brenningen av Vadsø 28. oktober 1944.