Gå til sidens hovedinnhold

Lite opplysende fra Ságat om Nordkapp-saken

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er kun én årsak til at FeFo inngikk ny festekontrakt med Rica Eiendom AS på Nordkapplatået. Det er fordi de hadde juridisk krav på det. Det er like trygt å feste grunn hos FeFo som det er å eie grunn. Det tror vi alle som har en festekontrakt setter pris på.

Før forhandlingene sa vi at arealet til Rica Eiendom AS skal ned, festeavgiften opp og at vi innenfor handlingsrommet vi hadde ville jobbe for å bidra til å øke de lokale ringvirkningene. Det var i forbindelse dette at vi foreslo et lokalt fond for Nordkapp-samfunnet. VI har også vært tydelig på at FeFo ikke kan påtvinge fester til å etablere et fond.

3. desember 2019 ble ny festekontrakt underskrevet. Da holdt vi løftet. Arealet til Rica Eiendom AS er redusert fra 900 til 115 dekar og festeavgiften er markedsjustert til 3,48 millioner kroner årlig. I tillegg har Rica godtatt et fond i kontrakten. Kontrakten har en varighet på 99 år, noe som er standard for næringslivet og har som formål å gi sikkerhet for investeringer og arbeidsplasser. Neste reforhandling skal gjøres om 20 år mot 30 år som i forrige kontrakt.

I en lederartikkel 10. desember er Sagat-redaktør Geir Wulff uenig og bruker rettighetsavklaringen i Finnmark som argument. Argumentet er vanskelig å forstå. Rica sitt areal er ikke utvidet, men innskrenket med 87 prosent. Rettighetsavklaringen setter ikke automatisk næringsvirksomhet på vent. I så fall var det mange i Finnmark som enten måtte sette drifta på hold eller i verste fall legge ned og si opp ansatte. Skulle det vise seg at det i fremtiden blir en annen grunneier på platået som et resultat av rettighetsavklaringen, vil festekontrakten bli overført til dem. Sånn sett er det viktig at avtalen er objektiv god.

Wulff vet godt at avtaleteksten og kommunikasjon mellom Statskog og Rica Eiendom AS – altså før FeFo overtok kontrakten de hadde med Statskog – er førende når ny avtale skal reforhandles med FeFo. Næringslivet har en beskyttelse i lovverket for sine investeringer og arbeidsplasser. Også dét vet Wulff godt. En grunneier kan ikke gjøre hva han vil, men må forholde seg norsk lov.

La meg likevel understreke: Nordkapp kommune sin mulighet til å bestemme hva arealene på Nordkapplatået skal brukes til påvirkes ikke av festekontrakten. Kommunen kan fortsatt regulere området slik som varslet.

Redaktøren i Sagat kaller FeFo sitt vedtak for uansvarlig og mer enn antyder saken bør få rettslig etterspill, og viser til § 17 i Finnmarksloven. Det får stå for hans egen regning. Det er nok delte meninger om hva som gagner samfunnet best. Men jeg savner en refleksjon over det reiselivet sa i samme avis 27.11.2019. De var tydelig på at mer usikkerhet rundt Nordkapp-saken var skadelig og har tidligere vist til at enkelte turoperatører har vurdert å droppe Nordkapp som reisemål.

Ellers tyr Wulff til en kjent øvelse om at FeFo har så mye frihet til å gjøre hva vi vil under dekke av Finnmarksloven. Sånn er det nok ikke. Ordinær avtalerett gjelder også på Finnmarkseiendommen. Nordkapplatået inkludert.

Kommentarer til denne saken