Lensmannen vil ha skjenkebrems i Båtsfjord

TILBAKE: Terje Sejrup mener flere skjenkebevillinger fører til sosiale utfordringer. Foto: Inge Wahl

TILBAKE: Terje Sejrup mener flere skjenkebevillinger fører til sosiale utfordringer. Foto: Inge Wahl

Artikkelen er over 5 år gammel

Med nyåpnede Havna spiseri i vigør er det nå fire faste skjenkebevillinger for alkohol i Båtsfjord. Mer enn nok, mener lensmann Terje Sejrup.

DEL

I et brev til kommunen ber han politikerne legge seg på – som han på byråkratispråklig korrekt vis skriver – en mer restriktiv politikk hva gjelder antall skjenkebevillinger.

Vil ha søknadsstopp

I klartekst er meldingen fra lensmannskontoret den at;

– Fire faste skjenkebevillinger er nok. Det er sånn jeg ser det faktisk mer enn nok, kommunens størrelse tatt i betraktning, sier Terje Sejrup.

Lensmannen meddelte i et brev av 29. april at han ikke hadde bemerkninger til at Havna spiseri gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.

– Så lenge det ikke er noe galt med vandelen til de som står oppført som skjenkestyrer og stedfortreder, så har jeg ikke noe valg. Slik er reglene. Men jeg skulle gjerne sett at kommunen kunne stanset framtidige søknader før dem fant veien til lensmannen, med begrunnelse om at skjenketaket var nådd, og at det ikke lenger var flere bevillinger å oppdrive, sier Sejrup.

Ønsker gjennomgang

Per i dag er det fire faste skjenkebevillinger i bygda med 2225 innbyggere, med stort og smått.
Disse er nyåpnede Havna spiseri, Polar hotell, Båtsfjord brygge og Havly.

– Mitt ønske er at kommunen legger opp til en gjennomgang av reglene for å innvilge skjenkebevillinger. Det er jo sånn at det ofte er en sammenheng mellom alkoholservering og seinere ordensforstyrrelser og voldsbruk i kjølvannet av dette, sier lensmannen.

Må si ja

Rådmann Terje Jacobsen sier han er kjent med brevet, og at dette skal bringes opp på politiske bord i nær framtid.

– Jeg orienterte formannskapet om brevet, og fikk inntrykk av at det er politisk ønske om å se på både antallet bevillinger og skjenketidene i kommunen, sier rådmann Terje Jacobsen.

Frode Grønberg driver serveringsstedene Båtsfjord brygge. Han ønsker et tak velkommen.

– Ingen er tjent med at det blir for mange skjenkesteder i kommunen. Men fakta er i dag at kommunen faktisk må si ja til enhver søknad, dersom det formelle er i orden. Sånn kan vi ikke ha det, sier Grønberg.

Aurelija Kantojærvi sier nyåpnede Havna i første omgang skal være et familiested.

– Vi skal bare tilby alkohol i begrenset omfang foreløpig.

Kommentarer til denne saken