Lene (52) angrer bare på at hun ikke tok operasjonen tidligere

Til daglig hjelper hun andre i nødsituasjoner. Nå trenger hun selv hjelp, med livsstilsendring!