Lena (52) blir klinikksjef: – Vi skal være best

Lena E. Nielsen er tilsatt som klinikksjef ved Klinikk Alta.