(Nettavisen): Posten Norge fortsetter omlegging av postkontor til Post i butikk. 25 postkontor vil innen utgangen av 2022 bli erstattet med flere Post i butikk, skriver Posten i en pressemelding.

Bortfallet av bankavtalen med DNB og tiltakende fall i brevvolumene er hovedårsaken. Post i butikk ble lansert i 2001.

– Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge.

Det betyr at det bare blir seks rene postkontor igjen i hele landet.

Berører 170

Omleggingen av 25 postkontor vil berøre 170 medarbeidere (132 årsverk) og skal gjennomføres i løpet av to og et halvt år.

– Vi har gode erfaringer i omstillingsarbeidet med å bruke tid og sikre gode prosesser mot medarbeidere og tillitsvalgte. Postens omstillingsavtale og virkemiddelpakke ligger til grunn i prosessen, sier Pettersen.

Leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans uttrykker bekymring for de ansatte.

– I tillegg til å være opptatt av å finne løsninger for våre medlemmer, er vi bekymret for de mange brukerne som nå rammes. Vi har stilt krav om at regjeringen må komme på banen, men det har ikke skjedd, vi har talt for døve ører. Det er uakseptabelt at store grupper mister grunnleggende banktjenester, sier Gerd Øiahals til frifagbevegelse.no

På grunn av en avtale med DNB som bortfaller, vil Posten fra nyttår ikke lenger kunne oppfylle forpliktelsene om å levere banktjenester. At Posten ikke lenger kan tilby banktjenester i postkontorene har svekket grunnlaget for å drive postkontor kraftig, medgir Øiahals.

– Samtidig ser vi at mengden brevpost fortsatt faller og at åpningstidene ikke samsvarer med behovene til kundene, sier hun til frifagbevegelse.no.

Stengingen av postkontorer vil gå utover tusenvis av brukere i hele landet, særlig ikke-digitale brukere og sårbare grupper (folk uten bankkort og pin), mener fagforeningslederen.

– Det er anslått at dette gjelder mellom 30 og 35.000 personer. Bortfall av avtalen ga støtet til at mange postkontor nå legges ned, sier Øiahals.

Setter ut pakkebokser

Posten opplever på den annen side økt etterspørsel etter pakketjenester som følge av vekst innen netthandel.

– Pakkeveksten møter vi med å tilby kundene større valgfrihet og nye selvbetjeningsløsninger. For å øke tilgjengeligheten vil Posten erstatte postkontorene med flere Post i Butikk og utvide med nye pakkeutleveringssteder som f.eks. pakkebokser.

Pakkebokser utplasseres kan benyttes hele døgnet, påpeker Pettersen, som viser til at dagens 25 postkontor vil bli erstattet med ca. 100 nye utleveringspunkter, når Post i butikk, pakkebokser og andre utleveringsløsninger sees samlet.

Disse legges ned

Følgende postkontor planlegges avviklet innen utgangen av 2022. Det kan skje endringer i planene blant annet som følge av mulighetene for å få gode og lønnsomme lokale løsninger som erstatning for postkontorene.

Disse postkontorene erstattes med Post i Butikk:

 • Arendal postkontor, i november 2020
 • Sandvika postkontor, i desember 2020
 • Bergen Sentrum postkontor, postkontor, i mars 2021
 • Trondheim Sentrum postkontor, postkontor, i april 2021
 • Hamar postkontor, i mai 2021
 • Gjøvik postkontor, mai 2021
 • Alta postkontor, i mai 2021
 • Lysaker postkontor, i juni 2021
 • Skien Sentrum postkontor, i juni 2021
 • Ski postkontor, i september 2021
 • Kristiansand postkontor, i september 2021
 • Alnabru bedriftssenter, i september 2021
 • Molde postkontor, i september 2021
 • Etterstad postkontor, i oktober 2021
 • Bodø postkontor, i oktober 2021
 • Stjørdal postkontor, i februar 2022
 • Høyden postkontor, i februar 2022
 • Strømsø postkontor, i mars 2022
 • Elisenberg postkontor, i april 2022
 • Sandnes postkontor, i mai 2022
 • Harstad postkontor, i mai 2022
 • Asker postkontor, september 2022
 • Stavanger Sentrum postkontor, i september 2022
 • Rodeløkka postkontor, i september 2022
 • Tromsø postkontor i oktober 2022