Leger frykter for pasientene i det nye sykehuset: – Urimelig å legge opp til et enda lavere tilbud

I ei sju sider lang bekymringsmelding til styret i Finnmarkssykehuset, stiller Finnmark Legeforening seg kritisk til det som skal bli det nye sykehuset i Hammerfest. Legene mener pasientene vil lide under et tilbud som vil være dårligere enn dagens