Gå til sidens hovedinnhold

Ja eller nei til ny utvikling

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fredag skal planutvalget i Vadsø behandle en dispensasjonssøknad fra Varanger hotell AS. Selskapet ønsker, som navnet tilsier, å bygge et nytt hotell i fylkeshovedstaden. De har opsjon på å benytte seg av tomta sør for biblioteket. Denne tomta brukes i dag til fint lite, sett bort ifra litt parkeringsvirksomhet av og til.

Det aktuelle området består av to områder som begge er regulert i en plan som nå har blitt over 20 år gammel. Den er regulert til hotell- og kulturvirksomhet, men planen setter begrensninger for utforming av bygget. Blant annet sier planen at det skal oppføres bebyggelse fra én til tre etasjer. Dette har Varanger hotell AS søkt om dispensasjon fra. De har foreløpig ingen ferdige tegninger som viser hvordan bygget er tenkt, men de ber om tillatelse til å bygge inntil åtte etasjer og opptil 32 meter i høyden.

Finnmarken mener man skal ha stor respekt for et kommunalt planverk. Dette er planer som blir til gjennom et omfattende arbeid, der alle berørte parter får si sitt, og som behandles i et demokratisk valgt kommunestyre. Dispensasjoner fra disse planene skal henge høyt, og derfor er det verdt å berømme planutvalget for å utsette saken da den var oppe til behandling første gang i midten av mars.

Men respekten for planene må ikke gå ut over reelle ønsker for å etablere ny næringsvirksomhet i byen. Det er ingen tvil om at mye har skjedd etter at reguleringsplanen i sin tid ble vedtatt. Derfor jobber kommunen også med å utarbeide en ny plan. Dette er ikke gjort i en håndvending. Vi har for eksempel reguleringsplanen for Ekkerøy friskt i minnet: Den var oppe til behandling for første gang i 2003, men ble ikke vedtatt før i fjor høst.

Så lenge vil neppe initiativtakerne bak Varanger Hotell AS vente. Samtidig kan et nytt hotell bidra til ny vekst i Vadsø, i hvert fall hvis det kommer med avtaler om utstrakt turisme fra land som Kina. Foreløpig har styreleder Steinar Tyssedal kun sagt at de jobber tett opp mot selskap i Kina, og også fortalt at de har dialog med flere aktører utenfor Asia. Dersom hotellet lander avtaler med slike aktører, lover det godt for turistnæringen i Varanger. Å si nei til dispensasjonssøknaden vil antakelig være det samme som å si nei til denne potensielle utviklingen.

Samtidig må Varanger Hotell AS være berett på å legge kortene sine på boret. Når det skal gi dispensasjon fra offentlige planer, må politikerne vite hva de sier ja og nei til.

 

Kommentarer til denne saken