Turnuslegene

Artikkelen er over 8 år gammel

«I Tromsø svarte 77 prosent av legestudentene at de ønsker å beholde dagens ordning med loddtrekning. Det er i grunnen det mest rettferdige.»

DEL

(Finnmark Dagblad) ¤ Forslaget fra Helsedirektoratet får alarmklokkene til å ringe i nord. Turnuslegene utgjør en viktig-, i enkelte tilfeller avgjørende del av helsetilbudet, men nå er det fare for at kvaliteten vil synke, spår flere legestudenter. I dag har nyutdannede leger praksis eller turnustjeneste på helseinstitusjoner over hele landet. Fordelingen skjer gjennom loddtrekning, men det vil Helsedirektoratet gå bort fra. I stedet vil direktoratet innføre en ordning der studentene selv søker på steder de vil tjenestegjøre.

¤ Det bør ikke komme som noen overraskelse at nyutdannede helst vil til større fagmiljøer i befolkningstette områder. Her har Finnmark et handikap. Legestudentene mener de fleste vil søke til sentrale strøk, mens Finnmark og Nord-Norge må ta til takke med «de dårlige» legene. Vi skal være ytterst forsiktig med å slå fast at de nyutdannede, dårlige legene finner veien til distriktene og at de gjør det fordi de ikke har noe annet valg. I beste fall er det en dårlig start på en ny ordning.

¤ Men fylkeslege Karin Straume har utvilsomt et poeng når hun peker på at mange av dagens leger aldri ville søkt seg hit nord frivillig. Mange dyktige leger har valgt å bli fordi de oppdaget at de trives her. Den muligheten blir utvilsomt svekket. Og, som Straume sier, sykehusene i Hammerfest og Kirkenes er ikke alltid førstevalget om en ung nyutdannet lege skal velge. Det er selvsagt fritt opp til hver enkelt å bestemme over eget yrkesliv, men det er likevel urovekkende at enkelte leger velger å gå arbeidsledig i hovedstaden framfor å være i jobb i distriktene. Med andre ord er det andre ting enn kall som ligger til grunn når yrkesvalget gjøres.

¤ Som avis i Norges minst befolkede fylke og med store avstander og få tilbud, ser vi hvor viktig turnusordningen har vært. Vi er særlig bekymret for de aller minste kommunene som har kjempet i mange år for å opprettholde et noenlunde bra helsetilbud. Legestudent Axel Lupton mener det er en reell fare for at områder som allerede sliter, blir uten turnusleger og dermed har legemangel. Lupton går enda lengre ved å slå fast at kommunene, i den grad de får leger, får det han kaller «andre sorteringen». Aller viktigst er hensynet til pasientene, og dersom det er fare for at de får et dårligere legetilbud, bør heller ikke en ny ordning innføres. Uansett bør Helsedirektoratet lytte til legestudentene selv. I Tromsø svarte 77 prosent av legestudentene at de ønsker å beholde dagens ordning med loddtrekning. Det er i grunnen det mest rettferdige.

Artikkeltags