Styrker tingets legitimitet

Artikkelen er over 7 år gammel

At tinget også er villig til å «blottlegge» sitt indre liv gjennom slike høringer vil også styrke tingets legitimitet.

DEL

KAMPANJE: iFinnmark+ i ut året for kun 10,-

¤ Sametinget gjennomførte denne uka den første åpne høringen. Modellen er hentet fra Stortinget, som har hatt ordningen med åpne høringer siden 2002, og benyttes når representantene finner grunn til å få en sak belyst ekstra. Høringene gir også mindretallet i en forsamling anledning til å få saker fram i offentligheten, selv om det styrende flertall skulle motsette seg dette.

¤ I Stortinget har høringene bidratt til større åpenhet om de viktige sakene, og slik bidratt til å styrke Stortingets innflytelse overfor regjeringen og departementene. Som demokratisk instrument har høringene definitivt vist sin berettigelse, og de er kommet for å bli.

¤ Sametinget vil helt sikkert få den samme demokratiske gevinst. At tinget også er villig til å «blottlegge» sitt indre liv gjennom slike høringer vil også styrke tingets legitimitet.

¤ Første sak til åpen høring var ingen god sak for det regjerende sametingsråd. Det ble avdekket en heller løs omgang med formalitetene i saksbehandlingen. Hva Kontrollkomitéens vedtak i saken vil bli skal vi ikke forskottere. Men vi tror det var smart av Sametingsrådet å «legge seg flat» i forhold til de kritikkverdige forholdene som ble avdekket i rapporten fra det private advokatfirmaet som hadde gjennomgått rådets rutiner.

¤ Det er ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen når ønsket om å være operativ er sterkt. I offentlig sammenheng er imidlertid formaliteter en forutsetning. Det er de som sikrer at disposisjonene som gjøres skal tåle offentlighetens lys, og at midler ikke skusles bort uten en forsvarlig demokratisk behandling.

¤ Sametinget vil neste år forvalte om lag 360 millioner kroner i året, og har ansvar for en rekke tilskuddsordninger i det samiske samfunnet. Slikt krever at det ikke stilles spørsmål ved om disse forvaltes etter god offentlig skikk.

¤ Denne ukas høring var neppe noen «god» sak for det sittende sametingsrådet. Men det var en god dag for Sametinget som institusjon. Vilje til åpenhet er fundamentet for legitimitet blant både velgere og omgivelser. Her har Sametinget tatt et skritt i riktig retning.

Artikkeltags