– Selv Komiske Ali ville rødmet

Trond Magne Henriksen, kommunikasjonssjef Finnmark fylkeskommune.

Trond Magne Henriksen, kommunikasjonssjef Finnmark fylkeskommune.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LederVi er ikke overrasket over konklusjonen fra Sivilombudsmannen, som konstaterer brudd på god forvaltningsskikk etter at vår journalist ble utsatt for et stygt angrep av Finnmark fylkeskommune. Vi har reagert meget sterkt på den amatørmessige og uredelige oppførselen til kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i fylkeskommunen, og er glad for å ha fått medhold i at prosessen til fylkeskommunen var under enhver kritikk. Forsøk på å dokumentere at «oppfatningen» til en HMS-rådgiver - som var den eneste kilden Finnmark fylkeskommune var villig til å forholde seg til, umulig kunne være korrekt, ble ikke engang besvart. Etter vår syn bar hele saken preg av inkompetanse og manglende forståelse av god forvaltningsskikk hos kommunikasjonssjefen i fylkeskommunen.

I ettertid ønsker ikke fylkeskommunen å svare på spørsmål om de vil komme med en beklagelse til den som urettmessig ble utsatt for dette. Tvert imot står Henriksen fast på at «vi ga vårt klare synspunkt på hva en av våre ansatte opplevde». Dette gjentar han nok en gang til tross for at Sivilombudsmannen slår fast at det gis et «misvisende bilde av sakens bakgrunn». Når det gjelder en rekke voldsomme personkarakteristikker av journalisten, slår ombudsmannen fast at det «verken var forsvarlig faktisk grunnlag eller saklig behov for denne typen karakteristikker».

Vi reagerer med skuffelse på at Trond Magne Henriksen ikke vil svare på spørsmål om saken. Når fylkeskommunen åpenbart har utsatt journalisten for urett, og de velger å slette innlegget, så ville den voksne handlemåten være å gi en beklagelse til den som var utsatt for et slikt angrep uten grunn.

Fylkeskommunens nettside er det eneste fora han ønsker å uttale seg om saken. Når kommunikasjonssjefen i sitt intervju med seg selv på nettsiden, hvor han både er forfatter og den som kommenterer i saken, i tillegg linker til at fylkeskommunen skal gjøre en omorganisering av videregående skole, så blir det så usaklig som det går an. Selv Komiske Ali ville rødmet. At denne omorganiseringen blir en «krevende oppgave, også kommunikasjonsmessig», må sies å være denne saken uvedkommende. Selvfølgelig er omorganisering av skolestrukturen helt klart en viktig sak, men det har da ingenting med det voldsomme personangrepet på en journalist som det nå er konstatert at det ikke var grunnlag for.

Vi er opptatt av at våre journalister skal opptre på en ryddig måte. Det har vi da også gjort i vår kontakt med Finnmark fylkeskommune. Dette er en stor og viktig aktør som vi forholder oss til i en rekke saker. Men vi forventer også at fylkeskommunen møter oss på en ryddig måte. Som kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune har man ansvar for kommunikasjon. Da må man også svare på spørsmål i saker man kanskje ikke liker. Vårt håp etter denne saken er at fylkeskommunen tar lærdom og opptrer mer profesjonelt i andre saker.

Artikkeltags