Kampen mot distriktene

Artikkelen er over 5 år gammel

«Det har vært stilt mange spørsmål rundt posisjonens iver etter å redusere tilbudet i distriktene. Det aller fleste spørsmålene står fortsatt ubesvart.»

DEL

LEDER (Finnmark Dagblad) Leder 22.12.2014

Årets julegave til de 27 elevene og et knippe lærere ved distriktsskolene i Porsanger kom neppe som en overraskelse. Helt siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok makten i kommunen har det vært gjort gjentatte forsøk på å redusere skoletilbudet i distriktene, og flytte elevene inn til kommunesenteret.

Like mange ganger har posisjonens forsøk blitt stoppet. Sist med et slags fredningsvedtak, som skapte optimisme og tilflytting til porsangerbygdene. Men et kommunestyrevedtak står ikke sterkere enn at et nytt vedtak kan oppheve det forrige. Likevel er det grunn til å sette spørsmålstegn med høringsrundene som ble gjennomført i forkant av kommunestyrets behandling. Fredningsvedtaket var formelt ikke opphevet av kommunestyret da høringene ble gjennomført. Spørsmålet er om kommuneadministrasjonen har tråkket over et gyldig kommunestyrevedtak, på kommando fra posisjonen ved høyreordfører Knut Roger Hanssen.

Det har vært stilt mange spørsmål rundt posisjonens iver etter å redusere tilbudet i distriktene. De aller fleste spørsmålene står fortsatt ubesvart. Åge Persen, distriktenes «tallknuser», har flere ganger påpekt det han mener er åpenbare feil i det som skal fungere som beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Flere andre har stilt spørsmål om det samme. Spørsmål og innspill har tydeligvis gått for døve ører. Når ordfører Knut Roger Hanssen på toppen av det hele velger å sette skolenedleggingssaken på formannskapets sakskart allerede før høringsfristen har gått ut, er det åpenbart at mange stiller seg uforstående.

Med torsdagens kommunestyrevedtak la posisjonen inn en ny finte. Nå skal nemlig elever og lærere flyttes i hui og hast midt i skoleåret. Skal man tro vedtaket så skal de 27 elevene møte på Lakselv skole allerede 5. januar. Denne øvelsen lar seg neppe gjennomføre i praksis. Men det er grunn til å spørre om hastverket har bakgrunn i frykt for mobilisering og nye redningsaksjoner.

Mange har reagert med sinne og sterke følelser etter vedtaket. Ikke bare i distriktene, men også i kommunesenteret. Det å legge ned skolen i Børselv er utvilsomt et «point of no return» for bygda. Å redusere skolen i Billefjord gir heller ikke signaler om en positiv framtid for bygda. Det rasles nå med sablene i distriktene. Flere treneringsforsøk er varslet, og ordføreren trues sågar med å bli dratt inn for retten.

Siste ord er neppe sagt i saken.

Artikkeltags