Innrømmer justismord

Artikkelen er over 10 år gammel

«Saken mot Åge Vidar Fjell minner skremmende mye om drapssakene mot Fritz Moen.»

DEL

(Finnmark Dagblad) ¤ Riksadvokaten innrømmer at den psykisk utviklingshemmede Åge Vidar Fjell ble utsatt for et justismord da han i 1990 ble dømt til sju års fengsel og ti års sikring for drapet naboen Olav Martinius Fjeld. Under rettssaken ble Fjell omtalt som er enkel og ressurssvak person. En ny rettspsykiatrisk undersøkelse foretatt i fjor slo fast at den dømte er psykisk utviklingshemmet, og at han også var det i 1990. Riksadvokaten konkluderer derfor med at han aldri skulle vært tiltalt og straffet, og frifinner ham uten ny rettssak. Han blir altså ikke formelt frikjent for selve drapshandlingen. Fjell har sonet hele dommen.

¤ Saken mot Åge Vidar Fjell minner skremmende mye om drapssakene mot Fritz Moen. Han var også sterkt funksjonshemmet uten reelle muligheter til å ta opp kampen mot den overmakten som mente at han hadde voldtatt og drept to unge kvinner i Trondheim. Også Moen sonet hele straffen, og også i hans tilfelle var det privatetterforsker Tore Sandberg som plukket saken fra hverandre.

¤ De som har det formelle ansvaret for rettssikkerheten her i landet, påtalemyndigheten og domstolene, la så mange hindringer i veien for at saken skulle kunne tas opp på nytt, at det er skremmende. Påtalemyndighetenes oppgave er ikke å få folk dømt, men å få sakene belyst så grundig at domstolene kan treffe en riktig beslutning. Det gjorde ikke påtalemyndigheten verken i Fritz Moen-saken eller i saken mot Åge Vidar Fjell.

¤ Det justismordet som Fritz Moen ble utsatt for ledet til opprettelsen av kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Erfaringen fra hans sak viste at de vanlige domstolene, inklusiv Høyesterett, ikke ivaretok dømtes rettssikkerhet tilfredsstillende. Det er denne kommisjonen som nå har begjært Fjells sak gjenopptatt, og som har fått Riksadvokaten til å innrømme at han aldri skulle vært dømt.

¤ Frifinnelsen er altså ikke en innrømmelse av at Fjell ikke begikk drapet. Det mener Tore Sandberg at han kan bevise. Han truer derfor med å kreve full bevisførsel i retten hvis staten «legger snubletråder i veien» under erstatningssaken. Han hevder at han har erfaring fra tidligere for at det har vært knallhard strid om størrelsen på den erstatningen som de som har vært utsatt for justismord skal få.

¤ Sandberg og Fjells advokat krever erstatning begrenset oppad til 20 millioner kroner for sytten år i fengsel og under sikring. Det høres ikke urimelig ut. Så er det bare å håpe at staten ikke trenerer erstatningssaken og at Fjell får nyte godt av dette plasteret på såret. Fritz Moen døde før han ble frikjent for det andre drapet og fikk den økonomiske unnskyldningen fra staten. Fjell er også kreftsyk.

Artikkeltags