Håpløst norsk

Artikkelen er over 11 år gammel

På grunn av myndighetenes sendrektighet står hele testanlegget i fare for å bli demontert og sendt over Nordsjøen.

DEL

(Finnmark Dagblad) Hammerfest Strøm AS har utviklet en teknologi som nå er både utprøvd og trolig verdensledende når det gjelder å hente elektrisk kraft ut av tidevannsstrømmer. Testperioden har nå vart i snart fem år, og vannmølla i Kvalsundet produserer nå energi med en regularitet som tilsvarer norsk vannkraftproduksjon.

Til tross for at Norge har ambisjoner om å være en ledende energiprodusent, også når det gjelder fornybar energi, har man ikke klart å få etablert rammebetingelser som gjør at den teknologien som allerede er på plass kan gjøres kommersiell i dagens kraftmarked.

Andre land har ambisjoner. Danmark etablerte i sin tid slike ambisjoner når det gjaldt vindkraft. I dag selger Danmark vindkraftteknologi årlig for mer enn den årlige norske sjømateksporten, nær 40 milliarder kroner.

Finland valgte seg mobilteknologien, og fikk sitt Nokia. Storbritannia har lagt et tilsvarende løp når det gjelder tidevannskraft og bølgekraft, og er nå blitt svært interessant for alle selskaper som utvikler ulike former for slik teknologi.

Oppskriften er enkel, men norske myndigheter har åpenbart problemer med å forstå bruksanvisningen helt: Det gjelder å gi økonomisk støtte som gjør at ny teknologi kan ta steget fra en såkalt «umoden» teknologi til den er kommersielt utprøvd og tilpasset det markedet den skal omsettes i.

Nå foreligger det altså en testet, men ikke helt «moden» teknologi for tidevannskraft i Kvalsundet i Finnmark. På grunn av myndighetenes sendrektighet står hele testanlegget i fare for å bli demontert og sendt over Nordsjøen. I mellomtiden baler Norge med ambisjoner om storstilt CO2-rensing på Kårstø for å realisere Stoltenbergs norske «månelanding». Vel og bra det, men det må være mulig å ha to tanker (eller teknologier) i hodet samtidig. Det bør være mulig med en aldri så liten prøvelanding sør for Hammerfest også.

Eller er det slik at Hammerfest og Kvalsundet ligger for langt nord til at sentrale myndigheter mener de kan tro på det? I så fall bør det i det minste finnes penger i regjeringens nordområdesatsing. Der er vi selverklært best klassen.

Og forresten: Det finnes planer om et gasskraftverk med CO2-rensing også i Hammerfest. Konsesjonssøknad ble sendt i 2005, men så langt er den ikke innvilget. Hva venter myndighetene på? At noe skal skje i sør først?

Artikkeltags