Håpløst avslag

Artikkelen er over 11 år gammel

Vi anbefaler Hammerfest Energi å anke avgjørelsen inn for Olje- og Energidepartementet.

DEL

(Finnmark Dagblad) Vi anbefaler Hammerfest Energi å anke avgjørelsen inn for Olje- og Energidepartementet.

NVE har blankt avslått Hammerfest Energis konsesjonssøknad for et gasskraftverk med CO2-rensning. For dyrt og for dårlig teknologi, sier den statlige energiinstansen og sender Hammerfest Energi bakerst i køen etter to års dialog og utveksling av informasjon.

NVE har innvilget flere konsesjoner for gasskraftverk i Norge, men presterer i disse klimatider å avslå den første gasskraft med CO2-rensing som den får mellom fingrene. Utrolig. Vel nok sier NVE rett ut at de har større tro på en annen teknologi, aminrensing som skal benyttes på Mongstad. En teknologi som deler skjebne med Sargas, den er heller ikke prøvd ut i ordinær drift og eller anbefalt størrelse.

Når det gjelder Sargas og Hammerfest Energis løsning har de i alle fall en støttespiller. Statens Forurensingstilsyn anbefaler søknaden varmt, og sier: «Kravene SFT anbefaler er i tråd med konsesjonssøknaden fra Hammerfest Energi AS.»

Ikke godt å vite hva den samlede statlige sakkunnskap vil, eller ikke vil. Utover at de definitivt ikke vil i Hammerfest.

Vi anbefaler Hammerfest Energi å anke avgjørelsen inn for Olje- og Energidepartementet. Slik saken framstilles har Hammerfest Energi vært særdeles fleksibel i forhold til både teknologivalg og ulike andre løsninger. NVE kunne valgt en annen utgang på dette, og kanskje endt opp med den løsningen de har mest tro på til slutt. I stedet slamrer de døra igjen for Hammerfest Energi og setter selskapet flere år tilbake i arbeidet.

Og det skjer for et prosjekt som har alt annet på plass. Deponeringsmuligheter, nær tilgang på gass og arealer i tillegg til et lokalt/regionalt kraftbehov.

Mer firkantet behandling skal man lete lenge etter. Og hva skal man si til opplysningen om at den samme teknologien for CO2-oppsamling som var tenkt brukt i Hammerfest nå installeres ved et kullkraftverk i Sverige. For ordinær (eller kommersiell) drift.

Men det er kanskje godt nok for svenskene?

Artikkeltags