Gigantisk inngrep

Artikkelen er over 8 år gammel

«Vi har forståelse for reindriftsnæringens fortvilelse, men det kan samtidig fort gå inflasjon i uttrykkene når situasjonen skal beskrives.»

DEL

(Finnmark Dagblad) ¤ Det er ingen tvil om at reindriftsnæringen har mange utfordringer foran seg. Lørdagens nyhet om Norges største vindmøllepark er nok et eksempel på inngrep som utfordrer. Vindmølleparken til Finnmark Kraft, hvor for øvrig Finnmarkseiendommen er medeier, skal ha plass til 140 vindmøller, og blir dermed Norges største vindmøllepark – om den får konsesjon, vel å merke.

¤ Vindmølleplanene utgjør et gigantisk inngrep som i ytterste konsekvens berører 43 kvadratkilometer med utmark og fra reindriftsnæringen er det klar melding: Dette vil ødelegge så mye at det nærmest er like godt å pakke sammen. Dette er en klassisk næringskonflikt i Finnmark. Vi har forståelse for reindriftsnæringens fortvilelse, men det kan samtidig fort gå inflasjon i uttrykkene når situasjonen skal beskrives. Derfor må begge parter være løsningsorientert.

¤ Vindmølleparkene i Norge tvinger seg fram fordi det er en ønsket politisk utvikling og fordi energiformen har bred støtte nasjonalt og internasjonalt. Alternativ energi skal få ned utslippet av CO2 og andre gasser som truer klimaet. Vindmølleparken skal i følge utbyggere gi strøm til 56.000 husstander, nesten dobbelt så mange husstander som det finnes i hele Finnmark. Det er et betydelig bidrag og er således et prosjekt som er viktig for storsamfunnet. Samtidig tar vertskommunen imot utbyggingen med åpne armer. Dersom kostnadene er tilfredsstillende og Finnmark Kraft får konsesjon, skal det med andre ord svært mye til for at utbyggingen ikke blir en realitet.

¤ Det berørte reinbeitedistriktet er dermed nødt til å møte inngrepet på en offensiv men konstruktiv måte. Finnmark Kraft må på sin side legge opp til en tett og god dialog. Vi har sett eksempel på det i prosessen rundt gruveanlegget Nussir, hvor innvendingene fra reindriftsnæringen førte til at gruveanlegget legges under jordens overflate. Vindmøller er selvsagt noe helt annet, men det viser at det er mulig å komme fram til løsninger.

¤ Dette er prisen på satsing på fornybar energi, og en situasjon som reindriftsnæringen må innfinne seg med. Det betyr ikke at vi skal forvente at næringen gir grønt lys for alle inngrep, for summen blir ganske formidabel når vi summerer opp. Kvalsund, hvor vindmølleparken er planlagt bygd, er en av Nord-Norges største fritidskommuner med et tusentall hytter og fritidsboliger. I den sammen kommunen planlegges det som kan bli Norges største kobbergruver, og fra Balsfjord til Hammerfest kommer en ny kraftlinje som skal sikre strømtilførselen i Finnmark og gjøre det mulig å elektrifisere oljefeltet Goliat. Siste er altså planene om vindmølleparken. I sum er det mye reindriftsnæringen har fått å tenke på.

¤ Likevel er argumentene for vindparken mange og gode. Det er dilemmaet.

Artikkeltags