Ledelsen står på sitt, til tross for 28 henvendelser om stillingen: – Jeg har gjort det jeg kan og makter

Bufetat holder fast ved nedleggelsen av Vadsø ungdomssenter, til tross for forslag om reversering etter at de fikk 28 henvendelser til lederstillingen.