Gå til sidens hovedinnhold

Midlertidig ja til å flytte oppdrettsanlegg

Artikkelen er over 5 år gammel

Det var spenning til siste stemme da disp- søknaden fra Salmar ble avgjort i Lebesby kommunestyre onsdag. Det endte med et midlertidig ja.

– Dette var en sak der vi lokalpolitikere virkelig ble satt på prøve, sier Henry Ingilæ i Lebesby Tverrpolitiske liste.

Sammen med partikollega Charlotte Angell foreslo han en løsning som gjorde at Salmar Nord fikk ja med knappest mulig margin til å flytte to oppdrettsanlegg til nye lokaliteter, men kun midlertidig. Og det skal gås flere runder før endelig tillatelse er på plass.

Kun midlertidig

Dårlige strømforhold gjør at Salmar Nord ønsker å flytte anleggene i Mårøyfjorden og Torskefjorden til Skjellvika og Nordmannspynten. Men for i det hele tatt å kunne søke, trenger de dispensasjon fra et vedtak om bygge- og delingsforbud i sjø som kommunestyret gjorde i fjor. Det setter stopper til ny kystsoneplanen er på plass.

Det var dette kommunestyret tok stilling til onsdag. Rådmannen innstilte på ja, men formannskapets flertall sa nei. Deretter kom det brev fra Salmar som gjorde det klart at de ville flytte deler av produksjonen til andre kommuner hvis de fikk nei. I stedet for 6-7 nye arbeidsplasser i tillegg til dagens 17, kunne fem forsvinne. Inntil 12 arbeidsplasser var altså i spill i kommunestyret.

Lang debatt

Som ventet ble det en lang debatt med til dels klare fronter. SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) var klarest mot. Som i formannskapet mente man at Salmar i det minste måtte vente til kystsoneplanen er ferdig om et par år.

Flere ga uttrykk for stor tvil. De to største partiene, Ap med åtte og Tverrpolitisk med fem, var delt.

Etter at Ingilæ hadde lagt fram forslag om midlertidig ja, noe som innebærer at Salmar kan sette ut smolt kun én gang hvis de får de nye lokalitetene godkjent av fylkeskommunen, gikk både ordfører Stine Akselsen og Ap-leder Sigurd Rafaelsen på talerstolen og sa at de ville støtte forslaget.

Slik stemte de

Voteringen ga 9-8 for forslaget fra Ingilæ og Angell. Flertallet besto av Akselsen, Rafaelsen, varaordfører Bjørn Pedersen, Thord Karlsen, Thomas Hansen (alle Ap), Ingilæ, Angell, Arnkjell Bøgeberg (alle Tverrpolitisk) og Bård Rasmussen (H).

Mindretallet gikk for formannskapets innstilling. Det besto av Ingunn Sørbø, Jan Olav Evensen, Jan Holm Hansen (alle Ap), Jan Børre Pettersen, Olaf Terje Hansen (begge MDG), Hanne Øien (SV) samt Leif Pedersen og Martin Ellingsen fra Tverrpolitisk.

Ingen seiersfølelse

Både ordfører Stine Akselsen og Henry Ingilæ er glade for at man kom fram til et vedtak som tar hensyn til arbeidsplassene samtidig som det gir mulighet til retrett.

Ingilæ opplyser at han snakket med Salmar før de skrev vedtaksforslaget. Selskapets ledelse gjorde det klart at kan godta en midlertidig avtale og forholde seg strengt til den.

– Dermed så vi en mulig løsning på en svært vanskelig sak. I ettertid har jeg ingen seiersfølelse selv om det ble flertall. I den grad det var en seier, så var det for demokratiet. Alle fikk fremme sitt syn uten noen form for binding, sier Ingilæ.

Både han og Akselsen tror at det ville blitt nei hvis ikke midlertidig ja hadde kommet på banen. Også i Ap hadde man på forhånd diskutert en slik løsning.

– Det er viktig at vi så langt kun har sagt ja til at Salmar kan søke. Søknaden skal som vanlig er i slike saker, på bred høringsrunde. Da skal også kommunestyret uttale seg etter at fagetatene har sagt sitt. Det er ingen selvfølge at det blir et endelig ja til de nye lokalitetene, sier Akselsen.

Olaf Terje Hansen i MDG er skuffet, men ikke overrasket. Han regnet med at det ville bli jevnt.

– Selv om dette bare er et ja til at Salmar kan søke, så regner jeg med at saken fort er avgjort. Men vi må bare jobbe videre og håpe på at lokalitetene ikke blir godkjent av fylkeskommunen, sier Hansen.

Hanne Øien (SV) er like skuffet. Hun tror noen av fjorårets Ap-velgere føler seg litt lurt.

– Når et enstemmig kommunestyre i fjor sa nei til nye tiltak før kystsoneplanen er ferdig, så trodde nok folk at et forbud var et forbud. Men i stedet opplever vi at man snur ved første høve. Jeg mener at saksframlegget var skjevt til fordel for Salmar. I og med at oppdrett er omstridt i kommunen vår, burde man sendt saken på høring lokalt. Da hadde kommunestyret hatt et bedre grunnlag. For det var nå vi kunne satt foten ned, sier Øien.

Ut fra tidligere erfaringer frykter hun at lokalitetene blir godkjent selv om kommunestyret sier nei i høringen.

Jan Olav Evensen (Ap) mener flertallet gambler med kysttorsken ut fra at østsiden av Laksefjorden er påvist som gyteområde. Personlig er han for oppdrett, men ikke uten at det er i tråd med planverket.

– Flertallet burde stått på fjorårets vedtak inntil kystsoneplanen er ferdig. Først da blir alle næringsinteresser tatt hensyn til. Når man nå gir dispensasjon, frykter jeg det danner presedens. Vedtaket om bygge- og delingsforbud har ingen verdi lenger, sier Evensen.

Akseptabel vedtak

Ronald Wærnes i Salmar Nord sier at vedtaket i kommunestyret er,akseptabelt for dem.

Wærnes er regionleder for Finnmark i selskapet. han legger ikke skjul på at de hadde håpet på på en permanent dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet, men det viktigste er at de får mulighet til å opprettholde produksjonen på dagens nivå når de faser ut de to dårligste lokalitetene.

– Vi vil nå inngå en skriftlig avtale med kommunen i tråd med vedtaket, og ingen trenger være i tvil om at vi holder avtalen. Hvis vi får godkjent de nye lokalitetene, setter vi ut smolt  neste vår. Etter 22 måneder er det klart til slakting. Da vil ventelig kystsoneplanen være ferdig, sier Wærnes.

Han overvar kommunestyremøtet sammen med samfunnskontakt Irene Lange Nordahl i Salmar Nord.

– Det var en god og verdig debatt med våkne politikere som stiller spørsmål, sier han.

Wærnes formoder at kommunestyret sier ja også når de får søknaden til endelig høring.

  • Fakta

  • Dette ble vedtatt
  • 1. Kystsoneplanen er sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både i fiskeri- og i havbruksnæringa. Samtidig påvirker oppdrettslokalitetene private interesser. Det er derfor nødvendig at arbeidet med rullering av kystsoneplanen intensiveres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en urimelig belastning for SalMar Nord å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i Laksefjorden. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre sin tilslutning til en midlertidig dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 2.ledd, fra kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 fra 24.06.2015). Den midlertidige dispensasjonen gjelder ansøkte lokaliteter.
  • 2. Den midlertidige dispensasjonen skal ikke under noen omstendigheter være førende for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Dispensasjonen gjelde fram til ny kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende generasjon med fisk på lokalitetene er slaktet ut.3.
  • Arbeidet med rullering av kommunens aeal- og kystsoneplan iverksettes snarest, og planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 1.7.2018.

Kommentarer til denne saken