Gå til sidens hovedinnhold

Hver eneste høst og vår skjer det. Befolkningen i Dyfjord må reise til Kjøllefjord for å få rent vann.

Artikkelen er over 2 år gammel

Folket i bygda sitter allerede på toalettet da de får varsel om at vannet må kokes.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hver eneste høst og vår skjer det. Vannet i Dyfjord blir dårlig og bygdas befolkning må reise til Kjøllefjord for å få rent vann. Kommunen kunne kanskje etter så mange gjentagende hendelser ordnet opp i problemene, men det ser vanskelig ut.

Det kan kanskje være på sin plass å stille spørsmålstegn ved vannavgiften.

Det går ut kokevarsel på vannet. Kommunen fraråder sterkt å drikke vannet, men å sørge for at vi har tilgang til vann er det ikke snakk om. Da er det også for sent i mange tilfeller.

Folket i bygda sitter allerede på toalettet da de får varsel om at vannet må kokes. I år har det vært ekstra ille. Det brune vannet duger ikke til å pusse tenner eller ta oppvasken med. Fargen blir heller ikke borte når du koker vannet. Badekaret ser ut som om det er fylt opp med gjørme og frister ikke til bruk.

Det er mange eldre i Dyfjord og ikke alle har muligheten for å hente vann selv. Problemet er klart størst for de.  De er takknemlige for det gode samholdet i bygda og den hjelpen de får av gode naboer. Kommunen har de ikke fått hjelp av.

Det er da merkelig at en kommune i velferdsstaten ikke tar dette innover seg. Kommunen har ikke vist vilje eller tatt imitativ til å sørge for at vi her  i Dyfjord får tilgang til rent vann. En av de eldre forteller at kun en gang har kommunen stilt opp med en tank hvor de kunne hente ut vann til det mest nødvendige.

Det kan virke som om vannet blir kloret i pumpestasjonen for å minimere misfargingen, uten at det hjelper så mye.

  • Vannet er i skrivende stund møkkete, og verken ser eller smaker brukbart. 
  • Har kommunen tenkt å gjøre noe snart?

Her har kommunen bygget renseanlegg og etter det har ikke vannet holdt holdbar kvalitet.

Også før den tid var det problemer.

Fiskebruket  i Dyfjord hadde eget privat vannverk som bygda brukte, også da var det problemer. Fiskerimottaket  bygget på 1940 tallet vannledning og alle i bygda fikk  da vann. Før den tid hentet de vann fra bekken som renner vest for det nåværende vannverket.

Myrvannet  gjør at silen går tett og vannet blir brunt. UV stråling for å fjerne bakterier virker ikke da grumset skygger for strålingen. Rundt myrvannet og bekkene er det rein og smågnagere og det har blitt funnet døde smågnagere i inntaket til vannverket.

Det ble tidligere bygget et  basseng som ikke blir brukt, vannet blir nå hentet fra myra,. Små bekker (overflatevann) renner ut i myra før det går til vannverket.

Etter Første vannverket på 1980 tallet har det vært  ustabile klorings forsøk som har vært mindre vellykket.

Renseanlegget er anslagsvis bygget på 1990 tallet.

Mattilsynet kom inn i bildet på 1990 tallet og krevde  strengere krav til fiskebruket. For Innbyggerne i Dyfjord var vannet derimot godt nok. Det ble altså stilt strengere krav til Fiskebruket en til befolkningen. Lenger oppe i fjellsiden er det  bra vann.

I Nordalen er det et stort vann med bra kvalitet.

Her sier en av bygdas innbyggere at det sannsynligvis ville være best og lettest og hente ut nytt vann med bedre kvalitet. Har kommunen overhodet vurdert dette?

Skarvannet nord for myra har også rent vann men det antas å bli svært kostbart å hente  vannet derfra.

Nord for myra kan det borres etter grunnvann som har forbindelse med Skarvannet

Så fort snøen kommer er vannet rent. Når smeltingen begynner utover våren, er problemet tilbake.

En  av de eldre mener det er skammelig at en kommunene som går med overskudd Ikke kan sørge for at bygdas innbyggere får rent vann.

Forslaget til en av bygdas eldre er å legge thermoledning fra Nordalen. Dette mener han må være den billigste løsningen.

Privat vannverk har vært diskutert, men dette har innbyggerne slått fra seg.

Utredning av forholdene skal i følge kommunen planlegges i 2019

På bygdas facebookside har driftsleder i Lebesby kommune skrevet følgende:

Ang vannet fra Dyfjord vannverk:
Det har atter en gang oppstått brunfarge i vannet i Dyfjord. Dette skyldes at det har regnet mye og mye brunt vann kommer fra myrer og fjell ovenfor vannkilden. Vi har satt inn tilsetning av jernklorid før rensingen av vannet for å binde opp partikler slik at de blir igjen i filteret. Dette tar noe tid før det virker da utskifting av brunt vann fra tankene må utføres før vannet blir bedre.
Dette er ett tilbakevendende problem i Dyfjord, og vi jobber med en varig løsning på problemet.
Det er IKKE påvist bakterier i vannet pga av dette tidligere, og vi tar ny vannprøve neste uke for sikkerhets skyld.
Vi forstår frustrasjonen til innbyggerne i Dyfjord, og vi gjør det vi kan for at vannkvaliteten vil bli bedre etterhvert.

Mvh
Driftsleder anleggsdrift
Lebesby kommune

Bygda er nå så lei av det stadig tilbakevendende problemet og håper kommunen denne gang tar tak i problemet en gang for alle.

Det er lite informasjon fra kommunen selv om driftsleder i anleggsdrift har skrevet på face book. Burde det ikke vært et  offentlig skriv til husstandene som gjorde rede for situasjonen og hva som planlegges? Det er ikke alle i bygda som er på Facebook.

Kommentarer til denne saken