Gå til sidens hovedinnhold

Oppdrettsstriden i Lebesby: Jan Olav melder seg ut av Ap i protest

Artikkelen er over 4 år gammel

Omkamp om det omstridte bygg- og delingsforbudet i Lebesby kommune har ført til at Jan Olav Evensen har meldt seg ut av Arbeiderpartiet i protest.

«En vanskelig og tung beslutning er tatt, men nå har jeg meldt meg ut av Arbeiderpartiet og stiller som uavhengig representant i kommunestyret», skriver Jan Olav Evensen på Facebook.

Bakgrunnen er en betent sak som skal opp i kommunestyret i morgen (mandag). Etter forslag fra Høyre skal kommunestyret ta stilling til om bygge- og delingsforbudet for virksomhet i sjø skal oppheves. Forbudet gjør at det må søkes dispensasjon for alle tiltak.

I vinter vedtok kommunestyret med knappest mulig margin at SalMar Nord ikke skulle få dispensasjon for å flytte to av oppdrettsanleggene deres til nye lokaliteter.

Kan søke fritt

Hvis forbudet oppheves av kommunestyret, kan SalMar fritt søke fylkeskommunen om flytting. På medlemsmøtet i Ap torsdag ble det ifølge Evensen vedtatt med 10 mot 7 stemmer at Ap-gruppa skal bindes til å stemme ja til å oppheve forbudet. Dette fikk han altså til å melde seg ut.

På Facebook begrunner han det slik: «Omkamp i saken om bygge- og delingsforbudet fikk begeret til å flyte over. Det kan ikke herske tvil om at dette er å sette demokratiske prinsipper til side. At man dertil synes at et splittet folk er en grei pris å betale, synes jeg er kynisk rått.»

Han viser videre til at det pågående arbeidet med ny areal- og kystsoneplan. Flertallet i kommunestyret ville ha nye oppdrettslokaliteter på vent til planen er ferdig og vedtatt, ventelig på tampen av 2018.

«Jeg hadde virkelig trodd at vi skulle utarbeide en areal- og kystsoneplan mens forbudet gjaldt, det ville vært det store kompromisset. Og ikke minst ville det vært det endelige og beste punktum vi kunne sette for oppdrettsdiskusjonen. Det ville alle og enhver i vår kommune vært tjent med. Vi var bare et par år unna å lykkes», skriver Evensen på Facebook.

Og videre: «Jeg vil overhodet ikke assosieres med den arbeidsform og metodikk Lebesby Arbeiderparti stadig benytter seg av, og føler meg derfor tvunget til å bryte med partiet. Jeg må bare beklage dersom det er velgere som føler seg snytt, men det er ingen annen utvei når det gikk så langt som det gikk.»

Først kystsoneplan

Evensen sier til iFinnmark at han ikke er motstander av oppdrett, men stor tilhenger av at vi skal få kystsoneplanen ferdig før ytterligere aktivitet tillates, og da aktivitet som kan forstyrre planarbeidet.

Det var altså Lebesby Høyre som kom med forslag om å oppheve bygge- og delingsforbudet. Det ble først behandlet i komiteen for plan og tekniske saker. Vedtaket var at man anbefalte å avvise det, men ordføreren har bestemt at dette skal kommunestyret avgjøre. Slik begrunnet hun det overfor iFinnmark i forrige uke:

«Bygge og delingsforbudet ble vedtatt av det forrige kommunestyret. Nå er det nye politikere. Dessuten har vi vedtak som sier at saker som kommer opp, skal behandles politisk. Videre er det ikke så ofte at partiene kommer med innspill. Når det skjer, bør de få det behandlet på vanlig måte.»

Også dagens kommunestyre

Jan Olav Evensen tilbakeviser at bare det forrige valgte kommunestyret har vedtatt forbudet. Han viser til at dagens kommunestyre i juni i fjor vedtok planstrategi for kommunen. Der står det som følger: «Kommunens kystsoneplan er ikke oppdatert og derfor gjorde Lebesby kommunestyre et vedtak i juni 2015 om bygge- og delingsforbud i Laksefjorden. Det skal gjelde inntil ny kystsoneplan er vedtatt.»

– Dette viser veldig klart at også dagens kommunestyre har vedtatt at forbudet gjelder til kystsoneplanen er ferdig. Det Høyre og Ap har lagt opp til, er en omkamp som det ikke er grunnlag for på noen måte. Og det nekter jeg å være med på. Jeg synes også det er stygt at man på denne måten setter fiskerne til side. De har så langt veldig klart gått imot mer oppdrett i de aktuelle områder, sier Evensen.

Ikke-vedtak

Akselsen har også pekt på at bygge- og delingsforbudet gjelder all virksomhet. For å få gjort noe som helst, må det søkes om dispensasjon. Evensen kaller dette et ikke-argument.

– Øvrig aktivitet vil det ikke være noe problem med å gi disp til da dette ikke vil forkludre planarbeidet, sier han.

iFinnmark har spurt om ordfører Akselsen vil kommentere utmeldingen, men hun henviser til partileder Sigurd Rafaelsen. Han skriver som følger i en SMS: «Jeg synes det er beklagelig. Jan Olav har vært en ressurs for partiet. Vi må bare forholde oss til det.»

 

Kommentarer til denne saken