– Havforskningsinstituttet er ikke et reklamebyrå for oppdrettsnæringen, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes. Han mener Frp-statsråden opptrer bøllete og lite tillitvekkende.

– Hvis han ikke går tilbake på uttalelsene sine, må vi diskutere om statsråden har Stortingets tillit, sier SV-representanten til NTB.

– Uavhengig

Fylkesnes mener Sandberg går langt i å kreve at Havforskningsinstituttet skal trekke forskning eller endre konklusjoner om oppdrettsnæringens miljøpåvirkninger.

– Det er i realiteten det han gjør når han krever at Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig. Jeg har aldri opplevd at en statsråd har gjort noe lignende. Det er veldig alvorlig, sier Fylkesnes.

Venstres Pål Farstad vil ikke karakterisere Sandbergs opptreden, men slår ettertrykkelig fast at Havforskningsinstituttets forskning skal være politisk uavhengig.

– Havforskningsinstituttet skal sørge for et godt vitenskapelig grunnlag for beslutninger om norsk ressursforvaltning. Og det skal skje uavhengig av næringen og fiskeriministeren, sier Farstad.

Konflikt

Sandberg innkalte torsdag ledelsen i Havforskningsinstituttet (HI) og i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) til et oppvaskmøte etter lengre tids konflikt mellom de to aktørene.

NSL mener flere forskningsrapporter fra HI og Norsk institutt for naturforskning (NINA) om luseforekomst på villaks og sjøørret ikke holder faglig mål, og at de har ført til unødvendig strenge tiltak overfor oppdrettsbransjen. HIs direktør Sissel Rogne har i Bergens Tidende omtalt kritikken som "skittkasting" og et forsøk på å diskreditere instituttet og enkeltforskere.

– Vi kan ikke leve med at det er en konflikt mellom næringen og HI på denne måten. Vi har en felles ambisjon om vekst i sjømatnæringen, og da kan vi ikke drive og skule på hverandre på denne måten, uttalte Per Sandberg til NTB etter møtet.

– HI skal være et næringsvennlig institutt, understreket fiskeriministeren.

Rektor-refs

Sandberg akter nå å gjenopprette et faglig råd med både nasjonale og internasjonale eksperter som skal se på faktagrunnlaget bak rapportene og vurdere hvorvidt rapportene har ført til politikkutforming på feil grunnlag.

– Per i dag kan jeg ikke si at noen rapporter har ført til feil politikkutforming eller at det er svakheter i forskningen, men både HI og andre forskningsinstitusjoner må tåle å bli sett i kortene. Og så må næringen tåle at forskningen ikke alltid er i næringens interesser, sier Sandberg.

Fiskeriministeren ble hyllet av næringen etter møtet.

– Vi er råimponert over Per Sandberg. Dette er en helt ny opplevelse for oss, for første gang føler vi at vi har blitt hørt, sa fagsjef i NSL og tidligere leder for Frøya Ap, Frode Reppe, til NTB.

Fra Universitetet i Bergen er tilbakemeldingen en annen fra rektor Dag Rune Olsen.

– Det er ikke Havforskningsinstituttets oppgave å heie på noe som helst. De skal være objektive, slik at politikerne har det best mulige vitenskapelige grunnlaget for sine beslutninger, sier han til BT.