I denne elva ligger man foran fjorårets fangsttall - i år er fisken større

GOD SESONG: Alva og Zita poserer stolt foran to laks på 13 og 4 kg tatt på land av matfar Ole Jacob Kleven.

GOD SESONG: Alva og Zita poserer stolt foran to laks på 13 og 4 kg tatt på land av matfar Ole Jacob Kleven. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Alva og Zita poserer stolt sammen med 2 av 1.532 laks som er tatt i Repparfjordelva så langt i 2017.

DEL

Det har vært varierende fangster i lakseelvene i Finnmark så langt denne sesongen, men i Repparfjordelva ligger man foran fjorårets fangsttall.

Finnmarkseiendommen (FeFo) melder i en pressemelding at det er stor variasjon i fangstene i lakseelvene i Finnmark i juni og juli. Enkelte elver ligger under fjoråret, mens andre ligger langt over snittet fra fjorårets rekordår. En av disse elvene er Repparfjordelva. Der er det blitt tatt en del laks, selv om det har vært ekstremt mye vann i elva. Ole Jacob Kleven er en av de ivrige laksefiskerne i Repparfjordelva, og han har bidratt til den gode fangststatistikken i elva.

– Det er mye vann i Repparfjordelva, men det er også mye fisk i elva. I år er det større fisk enn det pleier å være i normalår, forteller Kleven, som legger til at det er tatt mange mellomlaks også i år.

Det er tatt 10 laks på mellom 13,8 – 12,3 kg så langt denne sesongen.

1.532 laks

Utmarksforvalter Steinar Normann Christensen i FeFo har gått gjennom midtveisrapportene i utvalgte lakseelver. De viser at forventningene om et storlakseår har slått til i mange elver. Ved utgangen av juli, én måned før laksefisket er over, var det blant annet tatt flere storlaks i Repparfjordvassdraget, enn i hele 2016-sesongen.

– Så langt vil jeg si at det ser ut som at det blir en bra sesong. Det er noen variasjoner i år også, men i Skallelva har de allerede passert fjoråret, og der ser det ut til å bli rekord. I Repparfjord ser det også veldig bra ut, sier utmarksforvalteren i en pressemelding fra FeFo.

I fangststatistikken til Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening står det at det er blitt tatt 1.532 laks fram til uke 31. Totalvekten på årets fangster har der vært på 4,350.29 kg.

FIN FANGST: Ole Jacob Kleven har hatt flere gode lakseopplevelser i Repparfjordelva denne sesongen.

FIN FANGST: Ole Jacob Kleven har hatt flere gode lakseopplevelser i Repparfjordelva denne sesongen. Foto:

Høy vannstand

Den gode fangststatistikken kommer til tross for at erfarne laksefiskere aldri har vært borte i at vannstanden har vært høyere i Repparfjordelva så langt ut i sesongen.

– Det har vært høy vannstanden, og det har ikke vært fiskende på de beste plassene. Så det er veldig bra med fisk, sier Kleven.

– Telleapparatet i Repparfjordelva viser også 200–300 fisk som går opp i elva hver dag.

Vanskelig å spå

Også i Altaelva, Lakselva og Vestre Jakobselv er det rapportert om mye storlaks. FeFo melder i pressemeldingen at i volum har Vestre Jakobselv passert 5,8 tonn, og ligger dermed an til ny fangstrekord. Det samme gjelder småelver som Skallelva og Sandfjordelva, hvor sistnevnte nå passerer fjoråret i fangsttall. I Stabburselva er det rapportert inn betydelig mindre totalfangst i år enn i fjor. Det samme gjelder Lakselva, hvor det de siste ukene er rapportert inn betydelig mindre enn i samme periode i fjor.

– Fangsttallene avhenger selvsagt av hvor flinke sesongfiskerne er til å rapportere. Men med tanke på våren som har vært, er det fortsatt vanskelig å spå hvordan det kommer til å ende, sier Steinar Normann Christensen i pressemeldingen.

God forvaltning

Det har vært meldt om en svært god laksesesong over hele landet så langt denne sesongen. Ole Jacob Kleven har registrert det, men mener også den jobben som forvalterne av Repparfjordelva har gjort er en medvirkende årsak til at det er mye laks i elva.

– Det er god forvaltning av elva. Blant annet bidrar laksetrappa for at laksen kommer seg langt opp i elva. Den kan dermed gyte på Sennalandet. Her får smolten bedre matforhold, så de som sitter i styre og stell i elva gjør en god jobb, skryter Kleven.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken