Det er mang en nordlending som har reagert på Statnetts planer. Stilt overfor en eskalerende strømkrise, er løsningen til statens nettforvalter å tappe kraftoverskuddet i Nord-Norge. Med dette vil de sende strømprisene i taket i nord for både vanlige forbrukere, næringsliv og industrien spesielt. Jeg vil tro at mange med meg ble glade over at Arbeiderpartiet nå flagger synspunkt og engasjement i denne svært viktige saken for arbeidsplasser og utvikling i nord.

Tre stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har signert innlegget i denne avis. De serverer en strøm med ord. Budskapet deres er kort fortalt at billig og rimelig kraft i nord må sikres. Det er en støtteerklæring til de advarslene jeg selv har gitt i NRK om Statnetts brå vending nylig om nettutviklingen.

Les også

Ren og rimelig kraft for grønn omstilling i nord

Det er et enormt behov for utbygging av strømnettet i hele landet vårt, ikke minst for å tilrettelegge for ny industri. Men i Statnetts nettutviklingsplan har kapasitetsutvidelen nord-sør ligget langt frem i tid. «Nærmere 2040», var omtalen fra Statnett selv så sent som i oktober 2021.

Det var omkring den tiden hvor APs «100 dagers plan» skulle være gjennomført, og strømkrisen gikk fra vondt til verre, at Statnett uttaler at de nå ser behov for en kraftig fremskyndelse i planene om å styrke nord-sør-forbindelsen. Statnett legger heller ikke skjul på de negative konsekvensene dette vil ha for Nord-Norge. Og sørpå vil et slikt tiltak ikke merkes på strømregningen, siden forbruket der er så stort sammenlignet med volumet på kraftoverskuddet i nord.

Dette gikk jeg hardt ut mot. Og fikk støtte for nestoren i nordnorsk industri, Arve Ulriksen. Statnett kan umulig ha fått med seg hvor stor del av norsk industri som allerede er etablert i nord. Industrien må fornye sine strømkontrakter, og fortsette å vinne konkurransen med resten av verden. Samtidig er det store nye etableringer på gang som vil kunne gi tusenvis av nye arbeidsplasser, befolkningsvekst og fremtidstro i landsdelen vår.

Dersom disse bedriftene gis et signal om brått endrete rammevilkår, vil konsekvensen være at vi mister dem til for eksempel de rimeligste strømprisområdene i Finland og Sverige. Det betyr titalls milliarder i tapte eksportinntekter for vår nasjonale felleskasse. Javisst, strømprisene må jevnes noe mer ut i landet på sikt, da er løsningen først og fremst å få prisene ned i sør.

Mine nordnorske stortingskolleger tillater seg en slengbemerkning om at Høyre har styrt i åtte år. Vel, den treffer dårlig her. Statnetts plutselige hast med å bygge kabler nord-sør kom ganske nylig, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer landet nå. Saken, dersom man holder seg til den, er uansett for viktig til å bedrive polemikk så min invitasjon tilbake på dette innlegget er at vi samarbeider i det som ser ut til å være stor grad av enighet om både mål og middel. Vi ønsker en bærekraftig utvikling av strømprisene og leveringssikkerhet i nord, noe som er viktig for norsk industri samlet sett. Dette må tas hensyn til i nettutviklingen.

Vi må i felleskap sikre at olje- og energiministeren fra AP har samme forståelse for industriens og landsdelens behov for forutsigbare rammevilkår, som oss stortingsrepresentanter fra nord. Deretter bør statsråden invitere Statnett på kaffe og kaker, eller nytrukket skrei - og gi dem en grundig leksjon om industri i vårt strategisk viktigste ansvarsområde, som det heter i nordområdepolitikken. Å hegne om industriutviklingen i nord er av nasjonal betydning og interesse.