I seks år har regjeringa latt blårussen herje med “Norge AS” sin drift. Resultatet er tvangssammenslåing som har ført til sentralisering, at makt flyttes lenger unna folk og nye fylker ingen egentlig vil ha. Det er på tide å lytte til innbyggerne og la de tvangssammenslåtte fylkene få skilsmisse.

Nye rare fylker

Tre av fylkene som har vist særlig motstand til tvangssammenslåing er Innlandet, Troms og Finnmark og Viken.

Troms og Finnmark var allerede to av landets største fylker, og sammenslått er de større enn Belgia og Sveits til sammen. Når folk reagerer med å kalle det nye fylket Mordor burde varsellampene blinke hos regjeringa. At tre av fire i det nye fylket var i mot sammenslåing blir uinteressant når konsulenter med en rykende fersk bachelorgrad i bedriftsøkonomi kan fortelle statsministeren hvordan stordriftsfordeler er nøkkelen til suksess i offentlig sparing.

Heller ikke i det nye fylket Viken fantes det noe som kunne minne om flertall for sammenslåing. Resultatet har blitt et fylke med dobbelt så mange innbyggere som hovedstaden, hvor det politiske flertallet tidlig erklærte et ønske om å legge ned fylket ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

Regjeringas tvangssammenslåing av Norge ser ut til å være kraftig inspirert av koloniherrene som delte Afrika mellom seg med passer og linja i 1885.

Tillit - ikke tvang

Stadig færre har tillit til politikere. Det er ikke så rart når de som bestemmer bruker makta de har fått fra velgerne til å tvinge gjennom distriktsfiendtlige og dyre reformer de færreste i landet ønsker seg.

Skal tilliten gjenvinnes, må politikerne representere folkene som har valgt dem. Når avstanden blir for stor blir resultatet det motsatte. Kontakten mellom folk og folkevalgte blir vanskeligere å opprettholde og flere beslutninger flyttes lenger unna der folk bor.

Samarbeid - ikke sammenslåing

Samtidig kommer det ingen store nye oppgaver til fylkene som regjeringa lovet og fylkene får ikke overført midler til å gjennomføre oppgavene som har kommet. Blårussen og Erna har en naiv tro på at alt kan effektiviseres, men resultatet er at fylkene sultefores og kan tvinges til å legge ned skoler, tannlegekontorer, videregående linjer mm. Sentraliseringsreformen fører ikke til bedre tjenester for folk i hele landet. Den gir først og fremst regjeringa en mulighet til å kutte i pengene til fylkene.

Tilbakemeldinga fra befolkninga er tydelig og støtta til regjeringa har vært dalende. Regjeringa var så upopulær at Frp valgte å gå ut av den for å øke partiets egen oppslutning. Nå gjenstår det å se om Frp vil fortsette som haleheng til Høyre eller om det finnes vilje til å rette opp i uretten de har skyld i.

Regjeringas tvangssammenslåing, som Frp har ansvar for, er både upopulær og skadelig for distriktene. Derfor foreslår SV på stortinget at tvangssammenslåtte fylker skal gis muligheten til å søke om skilsmisse. Debatten er i gang, forslaget til behandling og i løpet av våren skal forslaget voteres over i Stortinget. Nå er det opp til FrP om de vil være partiet som overkjører folk flest.