Det er snart valg, og det er viktig for alle politikere å være klar og tydelig på på den retningen man ønsker for kommunen, og ikke minst å lytte til innbyggerne - det er jo innbyggerne som gir oss tillit, og som vil være «arbeidsgiveren» vår.
La oss ikke glemme at vi politikere er folkets tjenere - vi blir valgt av folket for å styre skuta.

Jeg har lyst å sitere Astrid Lindgren som sa, fritt oversatt: Når mennesker med makt slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte de ut.

Selvsagt vil vi være uenige, og selvsagt vil vi samarbeide på tvers av partiene. Vi har flere ganger sett gode resultater av tverrpolitisk samarbeid rundt større saker, men jeg ønsker ikke å bli kalt «rævdilter» av en SP-politiker for det.
Forhåpentligvis tåler de fleste å høre det når man ikke strekker til, samtidig er det er viktig å gi hverandre et klapp på skuldra når noen gjør noe bra.

Når Gudleif Kristiansen fra Måsøy SP etterlyser vår politikk med ord og beskrivelser på IFinnmark 27.08.19, med ei så skarp penn som han bruker, så er han vel mer enn med på å bygge opp under stemninga i valgkampen.

LES OGSÅ: Heller ikke denne valgkampen har unngått nedrakking og drittkasting fra et Ap som frykter et SP i medvind

Jeg ønsker å forholde meg seriøs, påpeke de ting som ikke har fungert, finne muligheter for vekst fremover, samarbeide der vi kan og der det er naturlig, og være positiv til utvikling.

Hvis noen er i tvil om hva jeg mener er viktig, så redegjør jeg gjerne for det:
For min del er det viktig med bolyst.
For meg er bolyst; gode oppvekstvilkår for barn og unge, gode skoletilbud, et mangfoldig næringsliv, gode kommunikasjonsmuligheter, kultur og aktivitet, gode helsetjenester og god eldreomsorg.
Som politiker vil jeg jobbe for næringsutvikling, tilrettelegging for boliger, og så vil jeg passe på at både barn og eldre får de tilbudene de har krav på – og kanskje enda litt til.
Vi skal trives i Måsøy, vi skal ta vare på hverandre, og vi skal ønske alle velkommen til oss, enten det er turister, nyfødte barn, eller tilflyttere fra inn- og utland. Jeg ønsker å bli en ordfører for ALLE innbyggere i Måsøy kommune, uansett partitilhørighet.
Sammen er vi sterke! Sammen får vi det til!

Et håp jeg har er at de som har flyttet fra kommunen for å ta utdannelse, en dag kommer tilbake for å bidra til et mangfoldig nærings- og fritidstilbud.
Vi behøver gründere – og jeg er overbevist om at de finnes der ute – og vi må finne de.

La Måsøy kommune bli en synlig kommune - med positivt fortegn.
Godt valg!