De salderer budsjettet sitt med å kutte på det området hvor vi faktisk kunne tjene mer.

Regjeringa prioriterer for eksempel ikke oppstart av Stad skipstunnel, til tross for lovnader om det. Arbeiderpartiet har satt av 60 millioner kroner til oppstart av Stad skipstunnel nå i 2021.

Fiskerihavneutbygging er overført til fylkeskommunene, men ingen av fylkene fra Møre og Romsdal og nordover har skrevet under på en overtakelsesavtale fordi det følger nesten ikke penger med. Denne skamløse behandlinga av fiskerihavnene har ført til at utbygginga har stoppet opp langs hele vår langstrakte kyst. Arbeiderpartiet prioriterer å bygge ut fiskerihavna på Andenes og avsetter 20 millioner kroner ekstra på denne posten.

Stortinget har som mål at mer gods skal fra veg og over til bane eller sjø. Dette har ikke regjeringa greid å følge opp. En stadig større andel av godset flyttes over til vegene våre. Ap øker denne potten med over 68 millioner kroner for at den skal være på totalt 100 millioner kroner og faktisk bidra til reell overføring av gods til sjøvegen.

Farledene våre er sjøens motorveger og må fungere for å øke sjøtryggheten. Arbeiderpartiet tilfører 50 millioner kroner som betyr oppstart av Borg havn med 20 millioner kroner, farleden inn til Mo i Rana havn med 20 millioner kroner og farleden inn til Berlevåg havn med 10 millioner kroner knyttet til en større industriutbygging med produksjon av hydrogen og ammoniakk.

Havner er ofte utsatt for forurensing og har derfor store miljøutfordringer. Også her plusser Ap på med 20 millioner kroner i sitt alternative budsjett for å få gjort mer enn i dag.

I tillegg avsetter Arbeiderpartiet 125 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter for å styrke satsingen på teknologi og den fantastiske utviklingen vi har fått til de seneste årene knyttet til utslippsfrie hurtigbåter og ferger.

Ap tilfører dermed kysten over 323 millioner kroner ekstra i vårt alternative budsjett for å styrke kysten. Ap er - og har alltid vært - kystens parti, og det kommer vi til å fortsette å være!