Gå til sidens hovedinnhold

Kvotemeldinga må skrotes

Artikkelen er over 1 år gammel

– Fisket er og skal fortsatt være eid av fellesskapet, skriver stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) og undertegnede debatterte kvotemeldinga Meld. St. 32 (2018–2019) i Dyfjord sist uke.

Mitt syn er enkelt sagt at meldinga bedriver dobbeltkommunikasjon, er inkonsistent og full av indre motstrid. Meldinga må derfor skrotes. Meldinga sier for eksempel at «De enkeltpersoner eller foretak som eier fiskefartøy og har adgang til å delta i fisket på ulike fiskebestander, har således ingen juridisk eiendomsrett til fiskeressursene, heller ikke i form av noen ideell andel» (s. 11).

Litt lenger ut heter det «Samtidig er sjarkflåten viktig for fiskeindustrien, rekruttering av unge fiskere og aktivitet i kystsamfunn med nærhet til rike fiskeressurser. Dette innebærer at effektiviseringstakten over tid ikke bør være for rask og gi svært få gjenværende fartøy, samt at prisene for fiskeritillatelser ikke bør være for høye slik at terskelen for overgang fra åpen til lukket gruppe blir for høy for fiskere som ønsker sjarkfiske som næringsvei» (s. 25).

Hva mener så Strifeldt om dette? Han støttet regjeringen – som Frp nyss har forlatt. Han sa at meldinga måtte behandles nå selv om en visste at Riksrevisjonen skal fremlegge en analyse av fiskeriforvaltningens mulige lovbrudd. Han kunne også fortelle at han var tilhenger av fritt omsettelige kvoter, noe som betyr at selgende rederi kunne ta inntekten fra salget av folkets eiendom selv. ‘Altså at han avviste meldingas standpunkt om at «Dei viltlevende marine ressursene ligg til fellesskapet i Noreg. Fiskeressursene er ikke gjenstand for verken privat eller statlig eiendomsrett» (s. 10).

Dette standpunkt medfører at Strifeldt støtter Regjeringens syn om at det skal «betydelige» lovendringer til for å innføre markedsstyring med tanke på hvem som skal få eie fiskekvoter (Meld. 31 s. 111). Det motsatte sies på side seks: «grunnprinsippene i deltakerloven, fiskesalgslagsloven og havressursloven ligger fast».

La det ikke være noen hemmelighet: Jeg står fjellstøtt på sistnevnte standpunkt. Fisket er og skal fortsatt være eid av fellesskapet. Kvotene fordeles ved politiske vedtaksprosesser i vår fiskeriforvaltning.

Kommentarer til denne saken