«Det kan vera at kvinnene i distrikta har ei meir sunn haldning til det å ta tidleg ultralyd».

Dette svarte Senterpartiets Kjersti Toppe fra talerstolen på Stortinget da hun ble spurt hvorfor geografien og lommeboken får bestemme hvem som har best tilgang på tidlig ultralyd i Norge – og om dette er rettferdig. Vi mener det ikke er grunnlag for å tro at kvinner i bygd og by har så ulike holdninger til god oppfølging i svangerskapet. Målet for Arbeiderpartiet er lik tilgang til gode helsetjenester for alle i hele landet.

Som sosialdemokrater og ordførere i distriktene er det svært viktig for oss at den sosiale og geografiske ulikhet i tilgangen på en trygg svangerskapsomsorg blir visket ut.

Det er derfor en stor seier for norske kvinner og familier i både bygd og by at tidlig ultralyd nå skal tilbys alle gravide kvinner – et forslag Arbeiderpartiet har kjempet for å få gjennom i nærmere ti år. Dette er et tilbud som det er frivillig å benytte seg av, nettopp fordi retten til å ikke vite er like viktig som retten til å vite. Likevel vet vi at de fleste gravide ønsker å vite mest mulig om svangerskapet. Hvorfor skulle dette være mindre viktig for oss på bygda?

Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk handler jo først og fremst om å øke trygghet og helse for både mor og foster. Det kan blant annet dreie seg om å avdekke helseskadelig svangerskapsforgiftning, risikosvangerskap der tvillinger deler morkake, om fosteret er avdødt eller har alvorlige vekstavvik.

Ved å identifisere dette tidlig vil helsepersonell ha større muligheter for å hjelpe. Dette – som jo er det aller viktigste – har dessverre druknet i havet av feilslåtte påstander om at tidlig ultralyd truer mangfoldet i samfunnet, som Krf og Senterpartiet tar til orde for.

Man skulle tro at Senterpartiet ville være opptatt av å sikre kvinner i distriktene en like god svangerskapsomsorg som kvinner i byene, men slik er det faktisk ikke. Det er en ærlig sak som Senterpartiet og Kjersti Toppe må stå inne for.

Derimot er det svært uredelig å skylde dette på våre såkalte «holdninger til det å ta tidlig ultralyd» som vi igjen vil understreke ikke er noe annerledes enn holdningene i byene.