Kvinne reagerer på støy og bråk i forbindelse med utvidelse. Kommunens svar: – Ikke vurdert til å være betydelig nok

En av naboene til Vadsøhallen klager på utvidelsen skal gjøre det mulig å servere mat inne i Vadsøhallen. Klageren mener at dette vil føre til mer trafikk og støy.