Gå til sidens hovedinnhold

Kvinne hadde to i promille og kjørte bil. Nå må hun bla opp 45.000 kroner til statskassa

La kortene på bordet.

En kvinne i begynnelsen av 60-årene er i en tilståelsesdom i Hammerfest tingrett dømt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.

Kjøringen fant sted om morgenen 10. juni i år langs Fuglenesveien i Hammerfest. En blodprøve tatt under en time etter kjøringen, viste 2,09 i promille.

Materiell skade

Kjøringen førte også til mindre materiell skade på bilen.

Kvinnen møtte i retten og avga en uforbeholden tilståelse.

Retten skriver i dommen at kvinne hadde 2,09 i promille, noe som er svært høy promille og øker faregraden betydelig.

Videre var det i skjerpende retning at kjøringen fant sted på et tidspunkt det normalt er mye trafikk og fotgjengere i og ved veibanen. I tillegg var det skjerpende at kjøringen medførte mindre materiell skade.

At kvinnen tilsto, var i formildende retning.

Fengsel og bot

Hammerfest tingrett dømte kvinnen til fengsel i 24 dager, 45.000 kroner i bot, og tap av førerretten i to år fra 10. juni 2020 da førerkortet hennes ble beslaglagt.

Kommentarer til denne saken