Kvenske kulturminner

Av
DEL

MeningerMandag 4. mai d.å. publiserer Finnmarken innlegg av Nordkalottfolkets Kjellrun Wilhelmsen (K.W.), som en fortsettelse av Trygg Jakola’s innlegg i samme avis den 29.april 2020.

Til K.W. kan jeg opplyse at jeg er enig med hennes påstand om at samisk og kvensk kultur er sammenvevd, i den forstand at kvenene har tatt til seg den over 13 500 år BP gamle samiske kultur i Norden. Jeg vil anmode K.W. om å sette seg inn i FN’s, og den norske regjeringens, begge institusjoners lovlige vedtak om defineringen av urfolk.

Når det gjelder sentralpolitisk-, eller akademisk-hold, kan hverken regjeringen overprøve, eller akademia foreslå for regjeringen om å overprøve FN’s definisjon av urfolk. Jeg kan ikke med min beste vilje se at den forannevnte definisjonen av urfolk, pr. i dag eller i fremtiden bidrar til å skape konflikt mellom samer og kvener. Likeverdsprinsippet i Norge, inklusive i den nordlige delen av landet, er solid forankret i folkesjela. Det er godt å lese av K.W.’s innlegg om at Nordkalottfolket vil fortsette å holde tak i prinsippet om likeverdighet i nord – uten å kullkaste innholdet i stortingsmelding nr. 41 (1996-97) om bl.a.: «Samene utgjør ett av de to statskonstituerende folk i Norge». Uten at jeg har lest forarbeidene til forannevnte stortingsmelding, antar jeg at denne fastslåingen nettopp bygger på samenes urfolkstatus.

I flg. FN’s definisjon av Urfolk, kan det bare være et folk, som først befolket området det er snakk om, område som senere ble befolket av dagens dominerende stamme. En veldig enkel, og forståelig definisjon. Stater som har urfolk, kan ikke skalte og valte med dette som det passer dem.

Hvis Norske Kveners Forbund ønsker ytterligere forsinkelse av sentrale myndigheters avgjørelse av fredningsgrensen av kvenske kulturminner, så er det bare å holde fast på at den skal være lik urfolkets.

Jeg kan ikke se for meg at denne statusen urfolk skulle være noe å hige etter. Urfolket må nok slite etter føden som alle andre borgere av kongeriket. At sentrale myndigheter vil holde på skillet mellom urfolkets kulturminner og de kvenske antar jeg skriver seg fra FN’s definisjon, noen gir urfolkets kulturminner mulige, ubetydelige fortrinn i tid. Men hovedhensikten for de sentrale myndigheter er nok at de ikke ønsker å binde seg til langsiktige, økonomiske utlegg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags