Ser du hva som mangler i dette bildet?

Et sted mellom 50 og 100 kontrakter skal inngås frem mot 2020, ifølge Nussir-direktør Øystein Rushfeldt. Ut i fra oppmøtet på Skaidi, vil trolig få av disse bli inngått med kvinner.

DEL

Tirsdag ble det avholdt leverandørmøte i Skaidi i forbindelse med Nussir-prosjektet. Ifølge Nussir-direktør Øystein Rushfeldt var det cirka 140 personer til stede da dette det første av flere leverandørmøter der Nussir skal møte sine fremtidige samarbeidspartnere. Lokal tilhørighet og lokale ringvirkninger vil bli viktig når kontraktene skal deles ut, fastslå Nussir-direktør Øystein Rushfeldt da han stilte til leverandørmøte tirsdag.

– Vi ønsker så mange leverandører som mulig, og at så mange kontrakter som mulig bør landes i regionen, fastslo Rushfeldt.

Nussir er derfor innstilt på å dele opp de største kontraktene i flere mindre deler slik at flest mulig bedrifter i Finnmark skal ha muligheten til å konkurrere. For selv om både markedet, kapitalen og eierskapet er globalt, skal Nussir ha lokal forankring. Derfor vil også Nussir stille krav til sine leverandører om å bruke mest mulig penger lokalt og bosette flest mulig av sine arbeidere i Kvalsund kommune.

Kjærlighet ved første blikk?

En del av møtet var satt av til kjappe møter, eller speeddating, mellom Nussir og de forskjellige leverandørene. Selv anslår Rushfeldt overfor iFinnmark at de vil avholde anslagsvis 130 slike «stevnemøter» løpet av bare noen timer denne tirsdagen.

– Det blir ikke bare speeddating, men ultraspeeddating, humrer han.

– Dere snakker om å date hverandre – det blir nesten en litt erotisk stemning her?

– Ja! Her blir det helt klart erotisk. Det blir mange muligheter for kjærlighet ved første blikk og kanskje noen forhold det må jobbes mer med.

Selv tror Rushfeldt mange bedrifter nok må finne seg i å få sine hjerter knust der de står der med disse i hånden. Men med 140 potensielle partnere, og et sted mellom 50 og 100 kontrakter, er dette uunngåelig, mener han.

– Alle kan ikke få. Enkelte er i konkurranse med hverandre. Men vi tenker også at de kan gå sammen sånn at de blir stor og sterk nok til å ta en kontrakt, Vi spiller med åpne kort, og vi spør hvor mye kontraktene bør brytes opp slik at flest mulig har en mulighet. Vi byr på oss selv og er dynamisk i forhold til hva som er rett kontraktsstørrelse for Finnmark er.

(artikkelen fortsetter under bildet)

ELEKTRISKE HILUX: Oskar Langli fra Harilas avdeling i Alta håpet å sikre seg en kontrakt med Nussir for å levere fullt ut elektriske biler fra Toyota. Dette da Nussir har som mål å bli den første fullt ut elektrisk drevne gruva i verden.

ELEKTRISKE HILUX: Oskar Langli fra Harilas avdeling i Alta håpet å sikre seg en kontrakt med Nussir for å levere fullt ut elektriske biler fra Toyota. Dette da Nussir har som mål å bli den første fullt ut elektrisk drevne gruva i verden. Foto:

Lav kvinneandel

Lisbeth Haugan er kundeansvarlig hos kjemiselskapet Univar som leverer smøreolje for Shell. Overfor iFinnmark fastslår hun at Univar veldig gjerne tar del i Nussir-eventyret gjennom en leverandøravtale. En rask titt utover salen på Skaidi hotell kunne fastslå at andelen kvinner i gruvebransjen er meget liten. iFinnmark kunne selv telle kun tre av omtrent 140 i salen.

– Nå er jeg mest kjent med oljebransjen, men det er generelt veldig lite kvinner i denne bransjen. I salgsavdelingen hos Univar er jeg den eneste, men vi har noen damer som jobber på kontorene. Så det er en veldig mannsdominert bransje, men jeg har bare positive erfaringer med det, fastslår Haugan.

(artikkelen fortsetter under bildet)

SMØREOLJE: Lisbeth Haugan fra Univar har tatt turen hele veien fra Oslo for å delta på møtet i Kvalsund og muligens sikre seg en kontrakt for å levere smøreolje til Nussir-prosjektet.

SMØREOLJE: Lisbeth Haugan fra Univar har tatt turen hele veien fra Oslo for å delta på møtet i Kvalsund og muligens sikre seg en kontrakt for å levere smøreolje til Nussir-prosjektet. Foto:

Hun sier det hadde vært fint med en større kvinneandel, men tror den lave andelen har naturlige årsaker.

– Det er vel et yrke som mange damer ikke tenker på eksisterer. Det handler nok om det valget man selv gjør. Jeg trives i hvert fall veldig godt og anbefaler bransjen, sier Lisbeth Haugan.

Haugan peker på at hennes arbeidsgiver har stor erfaring med gruvedrift, blant annet fra Boliden i Sverige, og at Nussirs mål om å bli det mest miljøvennlige kobbergruva i verden passer bra med Univars produkter.

– Smøreolje lages oftest av råolje. Vi selger miljøvennlig smøreolje laget av naturgass, forteller hun.

Gode tips

Som en av innlederne til leverandørmøtet var Arnfinn Mentyjærvi fra Varanger Kraft entreprenør som har vært leverandør til gruva i Sør-Varanger i en årrekke. Mentyjærvi kunne under møtet komme med sine beste råd og tips til fremtidige samarbeidspartnere til Nussir. Overfor iFinnmark kunne han koke disse ned:

– Man må ha fokus på sikkerhet. Og aldri gi opp, selv om man ikke vinner første runde. Ta inn leverandørutvikling, det er mange eksperter der ute og man må være i nærheten av dem. Å komme seg inn under vingene til noe av de store. Det tror jeg er en fin strategi, forteller Mentyjærvi.

(artikkelen fortsetter under bildet)

GODE TIPS OG RÅD: Arnfinn Mentyjærvi fra Varanger Kraft entreprenør kunne komme med flere tips om hvordan man kan bli en stabil og god leverandør til gruveindustrien.

GODE TIPS OG RÅD: Arnfinn Mentyjærvi fra Varanger Kraft entreprenør kunne komme med flere tips om hvordan man kan bli en stabil og god leverandør til gruveindustrien. Foto:

Bård Bredal fra IKT-bedriften Atea var også til stede. Konsernet passerte i 2018 en omsetning på 34 milliarder kroner, har over 7.000 ansatte og er en av største IT-leverandørene i Norden. Med erfaring fra blant annet Melkøya og Snøhvit-utbyggingen sier Bredal det er naturlig at selskapet viser interesse for et stort prosjekt som Nussir.

– Nussir betyr industri i nærområdet. Vi har kontorer i både Alta og Hammerfest, og ser det som naturlig å være deltaker i Nussir-prosjektet. Selv om vi en internasjonal bedrift, har vi lokal tilstedeværelse og erfaring, forklarer Bredal.

(artikkelen fortsetter under bildet)

IT FOR MILLIARDER: Bård Bredal fra IT-konsernet Atea sjekker ut mulightene for å levere IKT-løsninger til Nussir.

IT FOR MILLIARDER: Bård Bredal fra IT-konsernet Atea sjekker ut mulightene for å levere IKT-løsninger til Nussir. Foto:

– Vi må selv ta ansvar

Kontroversen rundt Nussir-prosjektet, som etter hvert har blitt en miljøpolitisk verkebyll med tanke på vedtaket om å la selskapet dumpe gruveavfall i Repparfjorden, har Haugan fått med seg. Hun påpeker at bilparken i både Norge og verden for øvrig skal over til elektrisitet, og da må man ha batterier. Og kobber fra Nussir vil bli en viktig del av dette grønne skiftet.

– Da kan vi ikke gi andre land fullt ansvar for dette, vi må også ta vårt ansvar, sier Haugan.

Hun mener Nussirs plan om å føre avfallet ned på fjordbunnen i rør og dekke over dette med masser, synes å være god.

– Nussir sier de har full kontroll på dette og at det blir veldig mye testing. Jeg ser ikke det som en utfordring, sier Haugan.

Her strides derimot de lærde. For samme dag Nussir møter sine leverandører i Skaidi, blir ble avholdt et folkemøte i Hammerfest i regi av Natur og Ungdom for å diskutere hvordan man kan stoppe sjødeponiet i Repparfjord. For selv om Nussir har fått sine tillatelser på plass, og støtte fra absolutt aller høyeste hold i Norge, har miljøbevegelsen på ingen måter gitt opp.

– Ikke interessert i ødelagt fjord

Leder av Natur og Ungdom i Hammerfest, Tara S. Markussen (18), sier motstanden mot gruveprosjektet er stort og at mange har skrevet seg opp på aksjonsliste mot sjødeponi i Repparfjorden.

– Det er rundt 3.000 personer, og ganske stor aktivitet rundt det. Men vi vet ikke hvor mange som blir å stille, det kan man ikke vite i forkant.

(artikkelen fortsetter under bildet)

IMOT: Leder av Natur og Ungdom i Hammerfest, Tara S. Markussen mener sjødeponi vil ødelegge fjorden.

IMOT: Leder av Natur og Ungdom i Hammerfest, Tara S. Markussen mener sjødeponi vil ødelegge fjorden. Foto:

Hun har selv skrevet seg opp på aksjonslista, og vil lenke seg fast om det trengs.

– Men det er ikke alle som vil ty til sivil ulydighet, og vi har stasjoner for alle på en måte. Vi trenger også folk som stiller opp med for eksempel mat og kaffe, sier hun.

Markussen har vært imot gruveprosjektet med sjødeponi imellom ett og to år nå.

– Jeg har vært imot siden jeg fant ut at planen var å melde meg inn i Natur og ungdom. Jeg er ikke interessert i at fjorden blir ødelagt. Det som planlegges er å dumpe masse tonn med giftige tungmetaller. Det vil da legge seg på havbunnen og forhindre alt liv. Det er nå begynt å bli liv der, etter forrige gang de dreiv sjødeponi der ute, for 30 år siden. Nå når det er begynt å bli liv, så kjøres det på, på nytt igjen. Det er absurd. Det er et reinbeiteområde og går utover veldig mange, sier Markussen.

Vi spør Nussir-direktøren om Natur og ungdoms kampvilje og at organisasjonen på ingen måter synes å ha gitt opp kampen for en gruvefri Repparfjord.

– Natur og ungdom har helt klart sin rett til å markere seg, det har vi ingenting imot. Dem er like velkommen til Finnmark om alle andre, De er med på påvirke myndigheter, og prosesser, og de har gjort at våre utslippstillatelser er strenger enn noen andres i bransjen. Så de har en viktig funksjon, men det er ikke sånn at de har siste ordet, fastslår Øystein Rushfeldt.

DATING MED EN PLAN: Datingplanen til Nussirs folk i Skaidi var tettpakket med møter. Nussir møtte blant annet cateringsbedriften Bæivi AS fra Hammerfest, Alta lastebilsentral og Kirkenes bad og kjøkken.

DATING MED EN PLAN: Datingplanen til Nussirs folk i Skaidi var tettpakket med møter. Nussir møtte blant annet cateringsbedriften Bæivi AS fra Hammerfest, Alta lastebilsentral og Kirkenes bad og kjøkken. Foto:

Artikkeltags