Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan fergetilbudet i fylket bli

Artikkelen er over 4 år gammel

Revsneshamn kan bli tatt ut av planen om fartøykrav, Alta kommune kan måtte bidra med 3,5 millioner og fylkeskommunen kan få merke kostnadene på fergeprisene.

Fylkeskommunen ønsket å ta Revsneshamn ut av SørøysundXpressen, men nå kan kanskje beboerne på Revsnes få beholde både båt og reiserute.

– Samferdsel er noe alle følger med på og har en mening om. Det har vært et strekt ønske om at folk ikke ville ha båten «Nordic Sky». Derfor er jeg glad Revsneshamn fortsatt skal være i Sørøysundbassenget og at vi gikk for fylkesrådmannens konklusjon nummer to, sier leder i hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel, Geir Ove Bakken.

I konklusjon, punkt to til fylkesrådmannen står det at han ville omstrukturerer rutene slik at:

* Skoleruta i Rognsundet tas inn i AltafjordXpressen.

* Eksisterende fartøy i Skoleruta Rognsundet omdisponeres til ny rute Kvalsund–Revsneshamn.

Dette ble vedtatt bortsett fra at Revnesham ble tatt ut fra konklusjonen. Nå gjenstår det bare å avvente fylkestingets behandling av saken som skal være 25–26. oktober.

Fergepriser

Fergetakst ble også tatt opp på møtet for hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel tirsdag. Det har vært sagt at alle registrerte kjøretøy skal billetteres med fergetakst på alle fylkets hurtigbåtstrekninger. Alternativet her ble også nummer to som sier at «kjøretøytransport billetteres i henhold til riksregulativ for fergetakster kun i de samband som hadde det før innføring av ny ordning pr. 1. april 2017.»

– Jeg tror vi har funnet en god løsning på fergetaksten, men det koster oss en del penger. Fylkeskommunen får en kostnad som vil ligge på 3,5 millioner kroner. Hvis fylkestinget er enig med konklusjonen vil vi få fergetakst i stedet for kommersiell takst slik innstillingen sa tidligere, sier Bakken.

Hovedutvalget legger med andre ord opp til fergetakster, og ikke godstakster på bilene.

Les også

Forundret over forslag til fergepriser:–Det gjør at færre vil ta med seg bilen

LES OGSÅ:  

Altafjorden

I forslaget om saken «Altafjorden» ville fylkesrådmannen redefinere sambandet Mikkelsby–Kongshus til fergesamband på permanent basis. Også her tror Bakken at de fant en god løsning, men at det avhenger av behandlingen i fylkestinget.

– Løsningen må fylkestingbehandes først, men jeg tror det går bra med alle sakene. Jeg tror fylkestinget har forståelse og tror de vil følge opp det vi har lagt fram. Men det er økonomiske utfordringer rundt alle sakene så vi må være obs på at ting ikke blir helt som planlagt, sier Bakken.

Saken om Altafjorden ble løst med konklusjon, punkt 1–3. Der står det:

1. Sambandet Mikkelsby–Kongshus redefineres til fergesamband, og sambandet tas ut av eksisterende hurtigbåtkontrakt på permanent basis

2. Fylkesrådmannen bes å gjennomføre anbud for kjøp av fergetjenester i fergesambandet Mikkelsby–Kongshus for perioden 2018–2019 med opsjon for påfølgende et pluss et år.

3. Det bevilges 8 millioner kroner til bygging av kai i Bukta under de forutsetninger som er gitt i saken.

– I punkt tre om kai i Bukta skal det også føyes til at Alta kommune bidrar med 3.5 millioner kroner, forteller leder i hovedutvalget.

Les også

– Det er med stor undring vi registrerer at man foreslår å fremskynde bygging av kombibåtkai i Kvalfjord på bekostning av fergekai på Ingøy

LES OGSÅ:

 

Kommentarer til denne saken