Hatterløpet 2017
Helle Østvik

«Det er turen det kommer an på, ikke tiden»

Med ett mål for øyet; å slippe å ha noen bak oss til å konkurrere med, legger vi i vei.
Publisert