Sametingsråd Eriksen: – Repparfjorden er nåtidens Altaelva

STERK: - Jeg er sterk i troen på at dette går vår vei. Vi gir oss ikke, sier sametingsråd for klima og miljø, Inger Eline Eriksen

STERK: - Jeg er sterk i troen på at dette går vår vei. Vi gir oss ikke, sier sametingsråd for klima og miljø, Inger Eline Eriksen Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Dette gir vi oss ikke på. At myndighetene på sedvanlig vis overkjører samers rettigheter, har vi opplevd i generasjoner. Nå handler det om prinsipp. Repparfjorden er nåtidens Altaelva, sier sametingsråd for klima og miljø Inger Eline Eriksen.

DEL

Uttalelsen kommer etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA nylig ga grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid.

ESA konkluderte imidlertid med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.

– Det ESA har vurdert er lovligheten av hvordan reglene er fulgt. ESA har verken sett på graden av forurensning eller det faktum at Staten har brutt folkeretten. For vår kamp om gruvenekt i Repparfjorden gjør dette ingen forskjell. Man kan jo spørre seg: Er det greit at Norge som miljønasjon dumper nasjonalt vernede laksefjorder fulle av gift? spør Eriksen.

Tror på seier

Sametingsråden er sterk i troen om at Sametinget vil vinne fram til slutt.

– Et samlet Sameting har vedtatt at vi er mot gruvedrift i Repparfjorden. Ifølge folkeretten, som Staten er forpliktet å følge, skal urfolk ha selvbestemmelse i saker som angår dem.

I Repparfjorden er vi midt i et kjernesamisk område hvor samene har bodd i uminnelige tider og hvor de alltid har drevet med samiske næringer som reindrift og fiske. Ved gruvedrift her blir samene presset ut og kan ikke lenger drive sin næring. Her finnes ingen alternativer. Dette betyr at det er samene som skal ha det avgjørende ordet for om det skal bli gruvedrift eller ikke.

Eriksen mener samtidig at Staten har brutt sine forpliktelser etter folkeretten, når de har overlatt til Nussir å komme til enighet med reindrifta.

– Nussir har ingen avgjøringsmyndighet. Det er Staten som sitter med denne myndigheten og som selv skal kjøre disse prosessene med samene. De har ingen mulighet til å delegere dette ansvaret bort – noe de faktisk har gjort. Dermed har de brutt urfolksrettighetene. Norge har forpliktet seg gjennom ulike konvensjoner til å følge disse. Vi har mange veier å gå i denne kampen. Men om myndighetene fortsetter å overkjøre og å overhøre oss, må vi vurdere andre midler. Å gå rettens vei kan være en mulighet.

Artikkeltags