Krigserklæring fra Sametinget mot befolkningen i Kvalsund

Illustrasjonsbilde. Arkiv: Robin Røkke Johansen

Illustrasjonsbilde. Arkiv: Robin Røkke Johansen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fiendtlig og udemokratisk handling.

DEL

MeningerFeFos nye styreleder Máret Guhttor valgte i styremøtet i FeFo denne uka å forsøke og legge nye kjepper i hjulene for Nussir, og dette på en nedrig måte. Strategien var å nekte å godkjenne en protokoll fra et møte i mai hvor saken var lovlig behandlet av det da sittende styret.

LES OGSÅ: Saken skulle bare være en formalitet. Så brukte hun dobbeltstemmen sin og endret alt

Guhttor brukte sin dobbeltstemme og Sametingets posisjon for å si nei til godkjenning av protokollen og kalle tilbake en oversendelse til kongen av en uttalelse om driftskonsesjon for Nussir. Med andre ord: Sametinget legger opp til nok en omkamp. Selvfølgelig er det ikke Guhttor personlig som står bak dette. Posisjonen på Sametinget, og da særlig NSR, har vært tydelig om sitt standpunkt til Nussir, og ser ikke ut til å sky noen midler.

Det er vanskelig å se noen annen motivasjon fra Sametinget for handlingene enn å sabotere og ødelegge for Nussir. Dette føyer seg også inn i rekken av fiendtlige og udemokratiske handlinger fra Sametinget. Det er ikke lenge siden at sametingsråd Silje Karine Muotka forsøkte å påvirke internasjonale investorer til å trekke seg ut av Nussir gjennom å male fanden på veggen i brevs form og sende ut til disse til investorene.

Gjennom slike stunts fra Sametinget, viser organet at man har problemer med å forvalte makt man blir gitt på en ordentlig måte. Opptredenen til FeFo-styret er både fiendtlig og konfliktøkende. Det er ingen tvil om at dette vil øke spenningsnivået mellom Kvalsund-samfunnet og Sametinget ytterligere. Det er svært skuffende å se at når Sametinget får reell makt så misbruker de den så til de grader og legger opp til åpen krig mot befolkningen i Kvalsund.

Ordfører i Kvalsund Terje Wikstrøm i Kvalsund varsler at han vil ta kontakt med departementet i anledning saken. Ordføreren sier til iFinnmark at Sametinget holder et helt samfunn for narr. Ordføreren har rett i at det uten tvil noe latterlig over den linja man her legger seg på, og motivasjonen kommer overtydelig til uttrykk. Det ene er at det blir umulig å forholde seg til. Det som er langt mer alvorlig er at med slik fremtoning undergraves også hele FeFo som organisasjon.

LES OGSÅ: – Latterlig behandling av FeFo-styret

Organet fremstår nå som en fullstendig skadeskutt parodi.

Finnmarksloven ble markedsført med at finnmarkingene skulle bli herre i eget hus. Resultatet er blitt at alt er blitt dyrere og vanskeligere. Finnmarkingene er blitt leilendinger i eget hus. En ting er at FeFo er med på å putte penger i lomma på den styrtrike Rivelsrud-familien på Oslo Vest på bekostning av Nordkapp-samfunnet i saken om forvaltning av Nordkapplatået. En annen sak er konflikten med Alta kommune om næringsarealer og beskyldninger om at man står i veien for utvikling i vekst-kommunene. Når man da får dette, selve inkarnasjonen av konflikten mellom Sametinget og resten av Finnmark på toppen, så er det liten tvil om at FeFo som inretning er i stor trøbbel - og i ferd med å miste helt den tynnslitte legitimiteten man har i befolkningen i Finnmark.

Et FeFo-styre med et flertall og en vetorett til Sametinget, som tross alt representerer særinteresser og hvor en forholdsvis liten del av befolkningen i fylket har stemmerett, har ikke legitimitet blant størstedelen av Finnmarks befolkning. Gjennom å bruke den makten man er gitt til å fatte slike vedtak gjør man vondt verre, både for seg selv og FeFo.

For at FeFo skal bestå i fremtiden, må organisasjonen tenke helt nytt. Finnmarksloven må endres, og det må legges tilrette for at folk som ønsker utvikling og Finnmarks beste kommer i posisjon. Det kan ikke være særinteresser som legger grunnlaget for utvikling av Finnmark i årene som kommer. Befolkningssfremskrivningen for Finnmark frem mot 2040 som ble lagt frem denne uka bør være en kraftig vekker. Nå må vi ha vekst og utvikling her i fylket, ikke sabotasje og trenering. Da er det ikke mange årene til befolkningen er utradert, og vi sitter igjen med noen pensjonister på hvert nes og kanskje en og annen reindriftssame. For å bygge fremtidens Finnmark, trenger vi arbeidsplasser, kompetanse og infrastruktur og en aktiv og forutsigbar næringspolitikk.

LES OGSÅ: Kan miste en tredjedel av innbyggerne: – At vi har kapasitet til flere folk, ja!

Nussir har også krav på forutsigbarhet. Å tvinge gjennom et syn som ikke støttes av flertallet og går på tvers av lokaldemokratiet i Kvalsund, er også en svært respektløs handling overfor næringsinteresser og folk som vil investere store summer i utvikling og vekst i Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags