Svertingen av Vegard Loke Rønning, sokneprest i Kvalsund, de siste dagene viser at toleransen ovenfor det konservative synet på ekteskapet er urovekkende lav.

Den 29. september gikk Grete Svendsen i et leserinnlegg ut mot Rønning, som hadde fremmet et forslag i Kokelvs menighetsråd om å avvise den nye ekteskapsliturgien. Hun uttrykte bekymring over Rønnings rolle som forbilde for mange unge i kommunen og etterlyste en prest for alle.

Svendsen trenger ikke å være bekymret for Rønnings rolle som forbilde for de unge. Siden han flyttet til kommunen har han, i tillegg til å være en prest, utmerket positivt seg på mange områder. Han var en av pådriverne når Kvalsund Esport og dataforening ble stiftet og har tatt konfirmanter med på leir hvor det har vært både pizza og paintball. Han har hatt et personlig vennskap med ungdommen i kommunen. Rønning har også kjempet for de ressurssvake og inkludert de i menigheten. Han er en av ildsjelene bak initiativet «Jul for alle» – et årlig arrangement for de som vil komme sammen med andre for å feire jul. Arrangementet er drevet med hjelp av frivillighet og innsamlede penger. I tillegg til alt dette er Rønning en kommunepolitiker som brenner for å utvikle Kvalsund kommune.

Antydningen om at Rønning er et dårlig forbilde faller på sin egen urimelighet. Han er en svært godt likt prest i kommunen, både av de unge og de eldre. Personlig har jeg ikke hørt et vondt ord om Rønning.

Derfor er det vanskelig å forstå reaksjonene på denne saken. Rønning fremmet et forslag i menighetsrådet om å avvise den nye ubibelske liturgien som åpner for homofilt ekteskap. Forslaget var ment som et standpunkt. Menighetsrådet på sin side uttrykte at de ikke ville ta saken videre siden de anerkjente at det var to rådende syn i bygda. Dette respekterte Rønning gjennom å trekke forslaget. Er ikke det et tegn på nettopp ydmykhet og toleranse?

Reaksjonene på dette, som egentlig ikke burde være en nyhetssak, viser en ting. Toleransen ovenfor de som ikke holder det liberale synet på ekteskapet er svært lav. Kommentarene under artikkelen fremviser lite av den toleransen de selv etterlyser hos presten.

Det er likevel gledelig å se at ingen av de som kjenner Rønning, både de som ikke går i kirken og de som gjør det, har kommet med negative kommentarer om han. Det vitner om at bildet som har blitt malt av han er en grov missrepresentasjon. Ingen av de som kjenner Rønning personlig ville kalt han homofobisk, hatefull eller dømmende. Hans arbeid for både unge og de svake i Kvalsund kommune viser at karakteristikkene som har blitt brukt om han de siste dagene er urettferdige og uvitende. Rønning er den presten Svendsen etterlyste – en prest for alle.

Den eneste «feilen» Rønning har gjort er å holde fram Bibelens syn på ekteskapet. At dette fører til så sterke reaksjoner burde være et tankekors for de liberale som skriker etter toleranse. Kirkemøtet åpner for to syn i gjeldende homofilt ekteskap – spørsmålet er om det faktisk er rom for det konservative synet uten at man blir lynsjet i offentligheten.