Det er en kjensgjerning at Vadsø er langt fra de såkalte «sentrale strøk» dvs. osloregionen. «Utkanten» opplever å bli oversett og overhørt. Nå vil sikkert regjeringen si at den lytter til uroen. Det er jo nødvendig i et valgår. Men høstens kommune- og fylkestingsvalg blir likevel på mange måter et protestvalg. De 2 største partiene sliter, men parti med populistisk innslag vil gjøre et godt valg. Vi har sett denne tendensen ved flere europeiske valg de siste årene.

Populistiske partier fremhever ofte at de representerer den sunne fornuft i motsetning til den politiske elite. Disse partiene appellerer til mange som har mistillit til det eksisterende politiske system. Og dem blir det dessverre stadig flere av!

Det er svakheter i det demokratiske systemet. Og folket, særlig i utkantstrøkene er i ferd med å bli borte i folkestyret. Derfor er det viktig at sentrale politikere innrømmer at. sentraliseringen ikke løser alle problemer. Men det er for enkelt å si -som jeg ofte hører her i nord- at all makt ligger i Oslo. Et eksempel på det er at 1/3 av norske lover vedtas av EU! Men regjeringen har selvsagt makt selv om den er begrenset.

Det kan i denne sammenheng naturlig å vise til en fjellvettregel. Det er ingen skam å snu! For motsetninger mellom sentrum og distriktene langt fra sentralmakten er ikke kunstige. Og mistilliten i distriktene mot maktapparatet vil sikkert ikke minke hvis ikke regjeringen forsøker å stoppe all den sentralisering som Finnmark opplever.