Nok en gang snakker den Høyre-ledede regjeringen ned Finnmark. Denne gangen kunnskapsminister Guri Melby. ««Finnmark er det fylket som konsekvent har hatt de svakeste resultatene i den videregående skolen». Dette er kjent musikk fra regjeringen sin argumentasjon om tvangssammenslåing.

I en debatt i 2019 sa Statsminister Erna Solberg noe lignende. «Kunnskap og kompetanse er viktig, og en av grunnene til at tvangssammenslåing av Troms og Finnmark var riktig. For Finnmark har relativt dårlige resultater på sine videregående skoler. De har altså ikke vist at de klarer å gi den ballasten til barn og unge».

Regjeringa har konsekvent begrunnet tvangssammenslåingen med at skolen i Finnmark er for dårlig. Ved å nedsnakke elever, lærere og skoleledere. Arbeiderpartiet er enig i at skolen i Finnmark skal løftes. Men da nytter det ikke at landets ledende politikere i regjering snakker Finnmarksskolen ned.

Stikk i strid med statsministerens og kunnskapsministerens utfall har Finnmark og finnmarkingene all grunn til å være stolte. Kunnskapsministeren kunne med respekt å melde kommet med fakta og kunnskap. Istedenfor bidrar hun med fordumming av debatt og kunnskapsløshet.

Fakta er at Finnmark før tvangssammenslåingen, var et av fylkene, som løfta seg mest i hele landet på statistikken for gjennomføring. Siden 2007 fram til nå har økningen i gjennomføring vært på 13,7%. Dette er en av landets desidert beste økning og forbedring, målt fra 2007. Det betyr selvsagt ikke at skolen i Finnmark ikke har utfordringer. Skolen i Finnmark har fortsatt en vei å gå og ytterligere arbeid gjenstår, men landets kunnskapsminister og regjeringen velger nok en gang å snakke ned Finnmark, finnmarkinger og det gode arbeidet elever og lærere har gjort.

Kunnskapsministerens eget kunnskapsdepartementet eier faktisk to videregående skoler i Finnmark. Om vi skulle følge kunnskapsministerens resonnement så burde kunnskapsdepartementets solide og kunnskapsrike fagmiljø gi en høy boost til de to statlige videregående skolene. Slik er det selvsagt ikke og Karasjok og Kautokeino videregående skole scorer på samme nivå som de fylkeskommunale.

Tvangsammenslåingen fra regjeringskontorene handler om sentralisering av makt. Bort fra Finnmark.

Arbeiderpartiet er garantisten for at Finnmark skal få være Finnmark. For en regjering som snakker opp Finnmark og Finnmarksskolen.

Noe av det Arbeiderpartiet vil gjøre om vi kommer i regjering:

- Ansette, rekruttere og utdanne flere lærere, som skal få mer tid til hver enkelt elev.

- Gi elevene mer praktisk læring i grunnskolen, ved å vektlegge praktiske ferdigheter i alle fag, også de teoritunge. Da må skolene ha gode rom og utstyr for praktisk læring og lærerne få kompetansepåfyll i praktisk pedagogikk.

- Innføre en tillitsreform i skolen som frigjør tid til å gi elevene bedre læring og mer oppfølging, og som fjerner unødvendig rapportering og detaljstyring.

- Ta et oppgjør med overdreven testing, måling og prestasjonskrav og gjennomgå hele systemet for testing og vurdering i skolen (kvalitetsvurderingssystemet) for å sikre at det fremmer god læring for elevene. Det vil vi gjøre sammen med elever, lærere og ledere.

Vi jobber for et skifte og en Arbeiderpartiledet regjering som tror på Finnmark. Som ønsker å satse på nord.

Stem Arbeiderpartiet

Godt valg.