Gå til sidens hovedinnhold

«Kunne vi gjort mer? Helt sikkert»

Hei, Tor Asle Varsi! Takk for ditt åpne brev, deriblant til FeFo.

Finnmarksdebatten

Vi er enige: verken forsøpling av leirplasser eller etablering av nye kjørespor i naturen er pent, slik du beskrev det i media nylig.

Les også

Tor vil at det stilles krav til utmarksbrukere: – Naturen blir skadet

Derimot er en grunneier som FeFo verken forurensningsmyndighet, friluftsmyndighet eller motorferdselsmyndighet lik det kommunene er. Det betyr ikke at vi ikke bryr oss.

Vi kan sikkert også være enige om at det er en stor eiendom vi finnmarkinger eier i fellesskap – større enn Danmark og Belgia. Når FeFo står uten myndighet for å kunne rekke over alt, må vi bruke det handlingsrommet vi har.

Nylig bidro vi i samarbeid med Tana ATV og skuterforening til et ryddeprosjekt i din hjemkommune. I år har vi i tillegg etablert en støtteordning – Giisá (kiste). FeFo skal ikke gå med store overskudd. Verdiene fra naturen skal bli i Finnmark og gå til samfunnsnyttige formål. Giisá har sju tiltaksområder, der en av dem heter Giisá samarbeid og går spesifikt til opprydding og å gjøre naturen i bedre stand. I sommer/høst pågår det et ryddeprosjekt i Kautokeino fra denne potten.

Kunne vi gjort mer? Helt sikkert. Når vi får vurdert første år for bruk av Giisá samarbeid vil vi sikkert ha gjort noen erfaringer. Det er også slik at FeFo er en virksomhet med 37 ansatte som skal gjøre alle lovpålagte oppgaver i Finnmark. Det er ikke praktisk mulig å være overalt. Derfor er vi avhengig av lokalt engasjement - slik som i Tana der Tana ATV og skuterforening på eget initiativ gjør jobben med støtte fra oss i FeFo.

Til slutt vil jeg takke for ditt engasjement for naturen. Det var godt å lese ditt innlegg.

Kommentarer til denne saken