Gå til sidens hovedinnhold

Kulturtyveri fra Finnmark

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

20 millioner kr ble satt på kulturfond da Finnmark fylkeskommune solgte aksjene i Finnmark fylkesrederi og ruteselskap (FFR) for vel 15 år siden. Avkastninga fra fondet skulle brukes til å støtte etablering og oppbygging av kulturarbeidsplasser i Finnmark. I stor grad har disse midlene blitt gitt som gunstige lån. I dag utgjør avkastninga nesten 5 millioner kr, som er disponible midler for utlån.

17. mars vedtok det store flertallet i fylkestinget, med Ap, Sp og SV i spissen at disse fondsmidlene ikke lenger skulle forbeholdes kulturvirksomheter i tidligere Finnmark fylke. Nei, de skal gis til virksomheter i hele Troms og Finnmark fylke.

Det vil si at det blir tre ganger så stort innbyggertall midlene skal fordeles på. Rødt fremma forslag om at Kulturnæringsfondet fortsatt skulle forbeholdes kulturvirksomheter i tidligere Finnmark fylke. Vi henviste blant annet til etableringa av Troms Holding as som begrunnelse for forslaget.

Dersom det skulle være noen som helst logikk og stringens i fylkestingets politikk, så skulle naturligvis kulturnæringsfondet forbeholdes kulturnæringsvirksomhet i Finnmark. Det flommer ikke akkurat over med finansieringskilder for kulturarbeid i Finnmark. Forslaget fikk dessverre kun 6 stemmer. (Rødt, MDG, V og NKF (Nordkalottfolket)).

For to år siden ble selskapet Troms Holding AS oppretta av fylkestinget. Selskapet ble oppretta for å sikre at fremtidig utbytte fra Troms Kraft as kun skulle tilfalle kommuner og virksomheter i tidligere Troms fylke. Befolkninga i Finnmark skulle ikke få nyte godt av «verdier som var skapt i Troms», var begrunnelsen. Dette sjøl om Ishavskraft, som er en del av Troms Kraft as, har hovedkontor i Alta. Kun Rødt gikk imot denne etableringa. Jeg skrev blant annet om dette i artikkelen «Kraftegoismen».

Nå skal man ikke bli overrasket over at det kan skje en glipp, og at lite gjennomtenkte vedtak kan gjøres. Men vedtaket i fylkestinget denne gang var tydeligvis svært godt gjennomtenkt. Og det var sterkt å se hvordan tidligere finnmarkspolitikere forsvarte beslutninga, og hvordan fylkesråden fra SP forsøkte å fremstille saka nærmest som om de var lovforplikta til å ta disse millionene som var tiltenkt kulturvirksomheter i Finnmark. Nå er altså 2/3 av sårt tiltrengte kulturmidler fratatt Finnmark fylkes kulturarbeidere.

Kommentarer til denne saken