Gå til sidens hovedinnhold

Kulturskolens potensial

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Porsanger har en kulturskole med et bredt tilbud, til tross for at vi er en ganske liten kommunal enhet med våre 3,15 årsverk pr. i dag, fordelt på 5 ansatte. Hos oss kan man få instrumentopplæring i gitar, bass, trommer, fiolin, piano og tverrfløyte. Man kan delta i gruppeundervisning i visuelle kunstfag, folkedans, kvensk sang, Juniorspellemannslag eller elevkor, samt i grupper på sitt hovedinstrument. I tillegg tilbyr vi musikkterapi og kordireksjon. Dette er våre primæroppgaver i dag og disse fyller årsverkene våre. Så har vi selvsagt ordinære læreroppgaver som planlegging, elevsamtaler, foreldremøter, utviklingsarbeid, fagplanarbeid, repertoararbeid og stemmeskriving, arrangering av låter, innspilling av lydfiler og filmer til hjemmelekser m.m.

Vi har i tillegg greid å klemme inn noen få årlige besøk i barnehager og grunnskolen, for å spre glede og kunnskap om Kulturskolens tilbud. Dette rekrutteringsarbeidet har vært så vellykket, at vi for første gang i historien har ventelister på plasser ved vår kulturskole.

Vi håper at vi på sikt får tilført mer ressurser i form av økte stillinger, slik at vi kan ta inn alle som vil begynne hos oss. I tillegg vil vi da kunne gjøre andre oppgaver som Kulturskolens rammeplan oppfordrer til.
Vi skulle gjerne:

– reist ut i distriktene og gitt undervisning.

– Gitt tilbud i musikk og dans til barnehagene og SFO

– Gitt spesifikke tilbud innen musikk og dans til både grunnskole og videregående skole.

– Tilbydd teater, for både barn og ungdom.

– jobbet mer med UKM og fått til helårsaktivitet rundt det.

– Spilt mer på ulike lokale arrangement og vært mer synlig og spredt glede og stolthet over lokal kulturarv. Vi får mange forespørsler, men må dessverre si nei til de aller fleste.

Vi skulle også veldig gjerne hatt ressurser til prosjektledelse, slik at vi kunne søkt flere tilskudd og dermed generert masse ny aktivitet for barn og ungdom, finansiert av eksterne midler. Det være seg helgekurs innen ulike sjangere, workshops med dyktige instruktører og artister/forbilder, også i fag vi ikke tilbyr på fast basis. En øremerket ressurs på 15 % vil kunne få til dette.

Det er et vanvittig stort potensial på tilskuddssiden, som vil kunne utløse masse ny aktivitet for barn og ungdom innenfor kunst- og kultursektoren.

For å fungere som kulturskole trenger vi også lokaler som er tilpasset vår virksomhet, og i dag bruker vi unødvendig tid på å reise mellom diverse, lite egnede lokaler. Det viktigste for vårt tilbud og for våre elever, er tilpassede undervisningsrom (størrelse og lyddemping/akustikktilpasning), samt en sal til å gjennomføre storgruppeundervisning. Dette vil forhåpentligvis løse seg, dersom vi får plass i det nye Røde Kors bygget. Denne prosessen er i gang, og vi er med i drøftingene for å formidle hvilke rombehov kulturskolen har.

Kulturskolen har et uutnyttet potensial som lokalt kraftsenter for kunst og kultur og dette må prioriteres fremover. Vi ber med dette Porsanger kommunestyre om å stoppe de planlagte nedskjæringene ved vår virksomhet, dersom man mener alvor med at barn og unge er fremtiden!

Kommentarer til denne saken