Vadsø kommune må igjen spare og kutte i tilbudet til byens befolkning. Rådmannen foreslår å kutte to stillingshjemler av de 5,2 vi har i kulturskolen. Det vil selvfølgelig få store konsekvenser for tilbudet vi kan gi. Vårt hovedfokus er fast ukentlig undervisning med kulturskolens egne elever, men vi er også med på mye annet. Både grunnskolen og byens kulturliv benytter vår kompetanse.

Opprettholde et variert tilbud

Lærerne på kulturskolen underviser på kornett, valthorn, trombone, baryton, tuba, fløyte, klarinett, saksofon, sang, gitar, bassgitar, piano, samspill og visuell kunst. Vi leverer dirigenttjenester til korps og kor, og vi er inne og støtter musikkundervisningen i grunnskolen. Lærerne i kulturskolen underviser bredt, og alle underviser på flere instrumenter.

Men hvis det blir færre lærere, vil tilbudet bli smalere. Å fjerne et tilbud får konsekvenser for andre. Vi må undervise på alle korpsinstrumenter hvis vi skal ha musikkorps i byen, og en som lærer å spille bassgitar må få øve seg på å spille med andre bandmusikere for å bli dyktig.

Kulturskolen i det frivillige kulturliv

Kulturskolen selger dirigenttjenester til 2 kor og 2 korps. Flere av lærerne er med og spiller i storbandet og i andre sammenhenger. Det viktigste vi gjør er å lære opp de som skal drive kulturlivet i framtiden.

Kulturskolen i grunnskolen

Kulturskolen har prosjekter i grunnskolen og sørger for at alle barn i Vadsø får delta i kulturelle aktiviteter. 2 KUL er et prosjekt med 2. klassetrinn hvor vi i løpet av en uke lager en stor forestilling hvor alle er med og spiller, synger og lager scenedekorasjoner.

Det blir både skoleforestilling og kveldsforestilling for foreldre. Målet med 2 KUL er at alle skal få stå på en scene med profesjonell lyd og lys, og blir kjent med kulturskolen. I februar 2022 skal vi i gang med dette prosjektet for fjerde gang. I tillegg til prosjektuka har vi prosjekter på 2. trinn hele skoleåret. Vi lager kor med alle elevene, og de som vil får prøve seg på forskjellige instrumenter en periode i skoletida.

Høsten 2019 lagde vi kor av hele 5. trinn og i samarbeid med jazzklubben satte vi opp en konsert i kultursalen hvor barna var solister sammen med et band fra Norsk Jazzsenter.

Hver måned har vi lunsjkonsert på barneskolen hvor noen av våre elever og lærere spiller.

På barneskolens juleavslutninger er lærere fra kulturskolen band og spiller med alle klassene når de synger.

Vadsøværinger med spesielle behov

Kulturskolen har et tilbud til Alle Tiders Band og til beboere på Finnstjerna. Disse aktivitetene blir satt stor pris på og går under kategorien «ukens høydepunkt».

Treffer andre enn idretten gjør

Alle har bruk for en arena hvor man får utvikle seg og holde på med noe man liker. Det kan være et idrettslag, politisk organisasjon eller kulturskolen. Kulturskolen fanger også opp barn og unge som ikke er med på det fritidstilbudet som idrettslagene i byen tilbyr.

Undervisningen er inkluderende, vi klarer å tilpasse til alle nivå. Vi er med og skaper den bolysten som Vadsø er avhengig av for å få en positiv utvikling i kommunen.

Jan Hofseth, tillitsvalgt i kulturskolen for CREO

For å sitere Jan Eggum:

Så er det på han igjen

på han igjen

på han igjen

på han igjen

Dette skrivet er nesten ord for ord likt det dere fikk fra CREO for et år siden.

Dere har min største sympati, jeg er veldig glad for ikke å være kommunepolitiker i disse budsjettider.